• 2 sildelodd (12824 - 25)

To sildelodd av bly for sökning efter brisling. Konf. nr. 11864 - 66, hvor bruken er beskrevet. Begge lodd er hamret av bly, det ene meget större end det andet.

Samtlige forannevnte gjenstander (12815 - 12842) fandtes i den gamle "Bondestue" paa Glavær, hvilken er indkjöpt med inventar til samlingerne. Josefine Mehus paastod imidlertid, at hun eiet endel av gjenstandene, bl.a. 12815, 12816, 12817, 12819, 12820, 12827, 12828, 12829, 12832 og 12842. Da eiendomsretten var uviss, avfandt jeg mig med hende mot et vederlag av kr. 25.

Kjöpt av Josefine Mehus, Glavær.
    Photo: De Heibergske Samlinger - Sogn Folkemuseum

Lodd

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to