2 baandgrinder (12766 - 67)

12766 - Baandgrind av vanlig type. Laget av bjerk og av hel ved med fotdtykke. Spiler og kronestykke av samme træfjel. Malt rödbrun - oker - og forsirt med indskaarne karveskurdmönster. Paa fotstykket indskaaret MND W 3 D W 1862. 28 spiler.

Fra gaarden Vevle i Gjerstad, Haus, kjöpt ved bestyrer av Statens husindustriskole i Haus, kjöbmand Iver Aasgaard, Ytre Arna.

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to