1 Sprangramme

En sprangramme av gammel type, nærværende ikke over 30 aar gammel. Rammen har en höide av 128 cm og en bredde av 66 cm. Den er montert paa et fotbrett og er overstykket profilert. I rammen er et paabegyndt "sprang" efter et av de ældste mönster, som kjendes, arbeidet (opsat) av frk. Agneta Helberg, der i mange aar har været sprangvæverske ved "De Sandvigske Samlinger" paa Lillehammer.

Den i spranget staaende skillespil (kaldes i Tröndelagen "spildrer") skal holde traaderne fra hverandre og tas först ut, naar "spranget" er færdig, idet der i spranget intet islett (hjælpetraad) er, men kun renningen som arbeides med. Den löse spil setter man ind i renningen efterhvert som man arbeider (fletter, fingrer).

Sælgeren frk. Hellberg er fra Tröndelagen og kan kunsten at "sprange" derfra. Hun opgir at baade rammen og "sprangen" er gamle og typiske.

Kjöpt av frk. Agneta Helberg, Laagen gaard pr. Lillehammer.

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to