1 töndevinde

Töndevinde av vanlig type. Av bjerk.

Overnevnte - alle hjemmelagete - redskaper har tilhört et gammelt bödtkerverksted paa gaarden Tenden i Stryn, Nordfjord. Paa de fleste gaarde i Stryn var töndearbeide husflid om vinteren indtil töndefabrikerne konkurerte denne husflid ned.

Kjöpt av gaardbruker L.O. Tenden, Mindresunde, Stryn, Nordfjord.

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to