2 gotiske alterstaker av messing (12522 - 23)

To alterstaker, der oprindelig har tilhört den nedrevne kirke paa Hauge i Lærdal. Stakerne er i sin tid erhvervet av fru Randi Blehr, som da var sakförerfrue paa Lærdal.

Paa stakernes fot er indridset bokstaverne C.P.R. - KL.DR. - Ao 1675. De er imidlertid meget ældre, da deres hele opbygning röber, at de stammer fra sengotisk tid. I 1675 er de som indskriften viser foræret Hauge kirke av fhv. overtoldbetjent i Bergen, daværende eier av Rikheim gaard i Lærdal Claus Pedersön Rumohr f. 1631 d. 1702 og hustru Kirsten Larsdatter, d. 1705, datter av den i 1674 avdöde rike brygger i Bergen Lauritz Lauritzsön Rosenberg. Stakernes höide med lyspipe, - oprindelig har de hat pigg for lyset, men er denne avbrudt, ca 1 cm staar igjen av den, og er der paaloddet en lyseholder av jernblikk - er 20 cm. Fotplaten der hviler paa tre dyrefötter, har en diameter av 12,3 cm. Stilken der er utpoklet paa midten er ca 9 cm lang og överste skaalformete plate 11 cm i diameter.

Langs skaalens övre kant er indgravert: DE HEIBERGSKE SAMLINGER FRA OTTO OG RANDI BLEHR 1927.

Gaven var ifölge testamentarisk bestemmelse.

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to