1 angleform

Anglemaker D. Johannesen, 82 aar gammel, bopæl i eget hus - gammelt, 2 etages træhus - Øvregatens alm. 13, hvor han i sin tid drev det gamle anglemakeri, meddeler: Han begyndte at lage angler i 1861 efter den metode som da bruktes: av haand paa laget simpel form. Til angler bruktes jerntraad. Den kappedes först i passende bestemte længder. Derpaa skar man til agnoren med en dertil særskildt laget kniv. Strengen blev saa böiet til angel i en form laget av spissen av en ljaa, indsat i enden av en træklods, 2 - 4 tommer lang. Agnoren sættes ind paa formens kant og til fæste for anglespissen under böiningen sattes en jernstift i træstykket bak det angleform böiete ljaastykke. Derpaa tilslages "sporen" paa angelen med en liten hammer med et skarpt slag mot en liten firkantet ambolt nedsat i en blok av træ.

De bedste angler kom fra Hartwich i Skotland, hvor der för var en meget blomstrende angleindustri. Disse angler var paa sporen merket H.

Forat konkurere med Hartwich-anglerne brukte de Bergenske anglemakere at indgrave en H paa den lille ambolt, hvorpaa "sporen" blev tilslaaet, derved kom bergenanglerne til at faa en H paa sporen og i handel og vandel antat at være Hartwich-angler. Senere anvendtes anglemakernes navns forbokstav paa sporen som fabrikmerke.

Nærværende angleform er forarbeidet av anglemaker D. Johannesen G.S. til samlingerne og medfölger 6 angler böiet paa dennes angleform, alle med fabrikmerket M paa sporen.

Gave fra kjöbmand, fhv. anglemaker D. Johannesen G.S., Bergen

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to