1 linkam

Linkam med 8 stk. 5,5 cm lange tinder böiete i runding og indsat gjennem en jernplate paa enden av et træhaandtak. De övrige linkammer i Samlingene 5113 - 15 og 10153 har rette tinder. Om bruken henvises til disse. Den maa ikke forveksles med vævkam (nr. 2028 og 4095), med hvilket de har en viss likhet.

Gave fra gaardbruker Olav Björkum, Natviken.

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to