1 feleskavl

Feleskavl, av type som alm., noget stor skeskavl. Tangen omböiet og indsat i træ haandtak. Skavlen bruktes ved siden av felekniven og tollekniv tilat uthule bund og laag og avpudse disse med.

Overnævnte saker (12409 - 17) har tilhört og været benyttet av undernævnte sælger, der er av taterslægt og gaar under navnet Grevle-Per (mindste-Per), idet moren var tater, den saakaldte Grevle- Helena.

Kjöpt av Peder O. Sandnes, Nymark, Lærdal.

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to