Bastetaugarbeide.

Bastetaugarbeide visende fremstillingen av bastetaug fra barken flækkes av lindetræet til tauget er færdig i fölgende serier (12284 - 87):

12286 - En bundt bast "upptedd" ): opdelt i firbrer av den röitede bark og færdig tilspinning.

I Balestrand herred, særlig Fjærland og Vetlefjorden lager man fremdeles bastetaug til eget bruk. Av redskaper til spinning av basten brukes en saakaldt "kegle", der kan være enkelt og dobbelt. Begge sorter has i museet.

Nærværende er sendt museet av en gammel mand i Vetlefjorden, der har drevet med bastetauglagning.

Gave fra Tomas Feten, Vetlefjorden.

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to