Model av tjæremile med redskaper.

Model av en gammel tjæremile saaledes som denne har seet ut i aarhundreder i Reisendalen i Finmarken. (Ikkje Finnmark, men i Troms - KBVH).

Tjæremilen er av lignende type som de, der har været brukt i Sogn til for ganske nylig. Til forklaring av modellen og de medsendte miniatyr redskaper meddeler sælgeren:

"1 stok skal stikke op i midten av milen. Denne benyttes under milelagning forat kontrollere, at milen blir lokt(!) riktig og under brenningen for kontroll av midtpunktet paa milen. Den kan ikke undværes. "Spydet": benyttes under brenningen tilat rette og kaste torvene, saa disse blir liggende paa sin plass. "Hakken": benyttes til at grave bort asken forat faa bedre trækk. "Riven": benytter man tilat rake sammen fliser som blir ökset bort under spikningen. "Baaren" benyttes til at bære til milen den spikkete ved under mileleggningen og naar milen er lokt bæres tilslutt fliser og andet traas som er blit igjen oppaa milen og jevnes ut og da först begynder man at legge torv paa milen "torve milen".

Nævren flekkes om vaaren i löipningstiden. Her benytter man kun almindelig tollekniv til at gjöre ett risp igjennem nævren langs stammen og saa flekkes nævren lös. I Rusland har jeg hört, benyttes en kniv med paasatt holk forat forhindre at kniven gaar gjennem barken og i veden og derved skader stammen eller træet. Denne sort kniv er vistnok ikke benyttet i Norge, men burde været innfört ved lov".

Efterkrav paa tjæremilen, fragt, spedisjon og bryggepænger kr. 24,25.

Kjöpt av skogbetjent Einar Gjetmundsen, Sörkjos, Nordreisa.

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to