1 reipsten.

Reipsten for tvinding av taug (reip) av kohud. Fremgangsmaaten er fölgende: Kohuden blev "röitet" forat fjerne haarene - Derefter blev den opskaaret i reimer fra ryggen av. Fire reimer i hudlængden blev hængt op i beten og i nedre ende fæstet til reipesten. Stenen blev snurret rundt, mens en kjæp blev anbragt paa midten, med en stok - som ved kjærringrok - satte man de i bevægelse op og ned til smurningen var gaaet godt ind i og reimen godt strækt. Derfra tok man en enkelt reim og tvindet ved hjelp an stenen. Gjöringstauget bestaar av 3 - 4 vidjelænker med en helde i den ene ende og en reip av kohud i den anden. Reipen tjente saaledes kun under gjöringen, da den gled lettere end vidjen.

Gave fra fhv. lensm. Nesse, Borgund.

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to