1 gammelt dörlaas.

Vakkert grönmalt dörlaas, nökkel og vrider mangler. Begge sideplaterne, mellem hvilke laasmekanismen er anbragt er paa forsiderne cicellert og avsluttes under med gjennembrudte ranker. Paa den ene side anbragt et Luis XVI skjel av jern.

Gave fra H.R. Dösens dödsbo ved Kunstmaler Rolf Fleischer, Luster.

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to