1 ölstöp.

Stort lagget ölstöp av vanlig Ytre Sogns type. Furu. Hankerne vakkert utskaarne og er disse saavel som stöpet utvendig og indre övre kant samt midten av bunden indvendig indsat 10 pelemerker av töi.

Under bunden indskaaret ÅMS : 1797 / (pluss 3 bumerker).

Gave fra Ole Friksen Brekke, Ortnevik.

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to