1 gjordesal.

Gjordesal av bjerk, utmerket vel vedlikeholdt. Alm. sognsk type. Gjord og sidestykke forsirt med utskaarne geometriske mönstre, strek og linier malet grönblaa og utenpaa dette forsirt med klattet malet blomsterornament i rödt og gult. Paa gjordens bakside malt med rödt TADH 1854, men er sadelen betydelig ældre.

Gave fra gardbr. Hove, Vik i Sogn.

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to