6 böker (11636 - 41).

11638 - Jacob Aall: Erindringer som bidrag til Norges Historie 1800 - 1815. Utgitt av Christian C.A. Lange H. 3 og 4. Christiania 1859.

Overnevnte har tilhört fru Louise Rönneberg, Sogndal og foræret samlingerne av fru Anna Lilleskog, Sogndal.

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to