1 gammel salmebok.

Den Forordnede Kirke-Psalmebok o.s.v. Kjøbenhavn 1776. Av paategninger i boken fremgaar det, at den fra först av er gave 1.1.1793 fra Kanseliraad Falch paa Amble til Dorthea Catharina Heiberg, sener gift med Thomas de Chesandy. Efter hendes död i 1840 er eieren blit Monsine Jensdatter Heltne i Lyster.

Gave fra Johanna J. Bringe, Luster.

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to