• 1 par Klövmeiser.

Et par kløvmeiser av sjelden type. Skal vere forarbeidet av gaarbruker Ingebrigt Hansen Dalaker, Kaupanger for ca. 70 aar siden og fandtes nu paa vaarsæteren Goraa. 
Mens meiserne vanlig er eliptiske, er denne kun en halv elipse. Denne halve "boge" er av bjerketræ. "Prankerne" der valig er av vidjer, er her av et buet bjerketræstykke, forbundet med "bogen" med vidjer. Indsiderne er paa gammeldags vis kun lavet av træ  -  og ikke som nu tildels av streng og fjøle.    

Kjöpt av gaardbruker Kristoffer Lad, Dalaker, Kaupanger.
    Photo: De Heibergske Samlinger - Sogn Folkemuseum

Kløvmeis

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to