• 4 spaaben (9178 - 81).
Fire spaaben benyttet naar man skulde spaa.

9181: Rullebenet i hasen (os tarsi tibale).
         Gave fra Marta O. Sanden, Amble.

Om spaabenet se min private kopibok 1919 side 328. Kaldtes i Sogn "Spadmöy" i Nordfjord "spaakaatræ". Hulsiden av spaabenet kaldtes "haala" og den motsatte side "kass".
Kass er ogsaa i Sogn benyttet som betegnelse for penis i forbindelsen "kassepitten" og betyr egentlig en forhöining.
Oprindelig benyttedes spaabenet kun i erotikkens tjeneste forat se om en gut hadde hat samleie med en pike under nattelöperi, senere gik det over til at bli et önskemiddel. Særlig for smaabörn. Spaabenet blev lagt paa hodet og ved et "kniks" slængt ned paa et bord. Kom "haala" op fik man det man önsket, mens kass'en gav et for önsket negativt resultat. 
Oprindelig het det, at kom "haala" op, hadde vedk. gut, hvem undersökelsen gjaldt, hat samleie med en pike den og den nat. Spaabenet blev som regel kun tat av smaakreaturer, faar og geit, men undtagelsesvis ogsaa av kjör. 
Det maate ikke gnages paa med tænder, skulde spaadommen bli troverdig.
    Photo: De Heibergske Samlinger - Sogn Folkemuseum

Bein

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to