Bergheimsstuen.

Beboelseshus formentlig av middelaldersk oprindelse fra gaarden Bergheim i Feios. Huset, der har to rom er saakaldt matstue og ildhus, har været ubeboet i mands minde, kun ildhuset har været brukt til stuen ble nedrevet. Det blev i mars måned kjøpt av gaardbruker

Arnbjørn P. Bergeim og saa nedrevet og nedkjørt til Feios. Blev opført igjen paa Amble i september måned. Av oprindelig inventar har stuen blot forsetebenken, ovnskarmene med tilhørende krak samt en stolkrak. Skorsteinene opført nøiagtig som den var, det samme gjelder røkovnen, hvorav tre stenheller medtos. Stuen havde den som en jord

Den kostet kr. 300 paa stedet. Samtlige utgifter ved flyttingen beløp sig til 691,20

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to