• 1 pinfant.

Konf. no 4051. Kegleformet med avskaaret top, hvorover en blikkrave av 3,9 cm's diameter. Beholderen der er av jernblik, har en høide av 5,4 cm og en bund diameter av 9,3 cm. Over kraven et 3,5 cm langt sammenbøiet blikrør for røgen. Litt nedenfor rørets midte et hul, hvorigjennem vægen føres op.
Kjøpt av Kristen J. Stranden, Amble.
    Photo: De Heibergske Samlinger - Sogn Folkemuseum

Lampe

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to