1 ovnsplate.

En langsiders ovnsplate fra en bilæggerovn. 85,5 x 88 cm. Trods den har tysk indskrift er ovnen utvilsomt av norsk fabrikat fra 1600-talet. Øverst har platen en fremstilling av hyrdenes tilbedelse, hvorunder i en linie staar:" Historia von der Gerverth des Hern Ihsen

Christi Luge 71". I nederste felt er to medaljøner, hvori en mand og en kronet person.

Her er følgende indskrip: Also hifz Got de Welt geleibet auf das Er sinen einigen Sohn gat auf das

alle de min

gelobe din

nicht vorla

Wer das

son Derum

das ewige

Ebernt Nabens

Johan 3.

Ovnens aanden langsideplats skal bero i en brandimmer paa en husmandsplass under gaarden Lysne i Lærdal. Nærværende har i mands minne ligget i en skorsten paa gaarden Bjørkum.

Gave fra gaardbruker Ole Bjørkum, Lærdal.

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to