1 boløks.

Ligner foregaaende, men har ikke saa fremtredende "kveke", idet øksens bredside danner en ret linie fra eggen til skaftet. Øksebladet smalner mot skafthullet. Har hammerskjel. Brukes til tømmer- og vedhugst og er som foregaaende alm. gammel øksetype i Vegardshei.

Kjøpt i Vegardshei, Raabyggjelaget paa Tvedestrand ved frk. Sigrid Holen.

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to