1"bermastok".

En raat tiløkset birketræs klods, 22 cm lang og 7,5 x 6,5 i firkant, paa siderne er der indstemplet henholdsvis 6,5,6 og 7 firkantete ca. 2 cm dype huller. I øvre ende er anbragt en vidje, der tjener som haandtag. Naar man om høsten brygget øl, klinte man "bermastokkens" sider og huller fuld av berm (gjær) og hang den saa op til tørring paa et luftigt sted.

Naar man saa aaret efter skulde brygge øl, dyppet man blot bermestokken ned i (øllet) vørteren, som da fik sin gjær fra denne.

Stokken blev derpaa indklint paanyt og ophængt til næste aar.

Almindeligst benyttet man her i Sogn istedet for bermestok saakaldt "bermering", hvorav endnu ingen har kunnet opdrive.

Kjøpt av Anders O. Rinde, Feios.

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to