1 alterhelle av sten.

En alterhelle av sten fra den forlængst nedrevne Feets kirke i Framfjorden i Arnefjord. Stenhellen har i senere tid været anvendt som slagtebænk paa gaarden Flete i Framfjorden. Den har en størrelse av 117 x 81 cm, 24 cm fra den ene bredsides midte er nedhugget en 2 cm's fordypning, hvis størrelse er 12,5 x 16 cm. I denne fordypning har ligget et passende laag og dekket over relikviegjem, med et i fordypningens midte boret 4 cm's rundt hul. Hellen er av granit med noget tilslipet overflade uten indhugne mærker eller initialer.

Kjøpt av gaardbruker J.J. Flæte, Framfjorden.

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to