• 1 defekt stol  Mangler stopning i ryg og sæte samt ellers enkelte trædele. Begge fremben praktfult utskaarne som bukke- ben, der ender i en klo, der griper om en kule. Forbindings- brettet mangler. Fra sidste del av 1600-tallet. Kjøpt av gaardbr. Bjørn K. Gjeithus, Arnefjord. LITT: ALBERT STEEN: "STOLER I NORGE"

DHS.3693/STOL ER KASSERT 19.01.2005 GRUNNA AT STOLEN ER SÅ DEFEKT AT DEN IKKJE KAN RESTAURERAST - DET RESTERANDE TREVIRKE ER FOR DET MESTE OPP ETE  AV MAKK -
    Photo: De Heibergske Samlinger - Sogn Folkemuseum

Stol

Add a comment or suggest edits

Order this image

Share to