• 1 "ska'kniv"  Med "skakniv" betegnes i Sogn en kniv, hvormed er gjort skade, med andre ord, som har dræpt mennesker. Nærværende er et middelalders stødvaaben fra 1400-tallet, det saakaldte "Bohrswer", stiksværdet. Sværdklingen er firfladet og 29 cm lang. Parerstangen er av jern, tynd paa midten, hvori halv- bøilering for tommelfingeren. Klingen forlænges i en tange, hvorom formentlig har været træhefte, der nu er borte, og ender FORTSET I KATALOG NR. DHS 3635 * FORTS. AV DHS 3635: i en jernknop. Hele længden er 45 cm og parerstangen 18 1/2 cm. Slike vaaben hørte i middelalderen til ridderens rustning. "Skakniven" har været benyttet i overtroens tjeneste mot "gjering" (naar man gjorde "aot") og har været tillagt helbredende virkning paa mennesker, hvis sygdom man trodde skrev sig fra overnaturlig aarsak. Det har saalangt man kan mindes været opbevart paa Hauge i Lærdal. Gave fra Ingebj. Hauge, Lærdal, hved sønnen folkehøisk.best. Olav Hauge, Sogndal
    Photo: De Heibergske Samlinger - Sogn Folkemuseum

Sverd

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to