• Består av to i bredden konvekse sølvbånd, lagt på hverandre med avstand mellom. Bånd er festet til hverandre og avtar mot hver ende. Stor åpning mellom de to endene. Ørefeste i den ene enden.
    Photo: Fredrikstad Museum

Smykke

Består av to i bredden konvekse sølvbånd, lagt på hverandre med avstand mellom. Bånd er festet til hverandre og avtar mot hver ende. Stor åpning mellom de to endene. Ørefeste i den ene enden.

  • Tags

+ Add


0 comments

Add a comment

Add to a folder

Create feature

Choose a picture

Write a caption

Write a title and a description

Order this image

Share to