• Konisk glasskolbe med kort hals.
    Photo: Norsk Bergverksmuseum
  • Konisk glasskolbe med kort hals.
    Photo: Norsk Bergverksmuseum

Kolbe

Konisk glasskolbe med kort hals.

1 comment

  • Erlenmeyerkolbe. Den røde fargen kan se ut som dimetylglyoxim, en reagens som brukes til analyse av nikkel, som er en viktig del av myntmetall.

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to