• Skrin, rosemalt. Rødbrun bunnfarge med rosemaling i rødt, brunt og gultLokk med 2 hengselbeslag, 1 låsbeslag. Front med beslag for nøkkelhullslås. Beslag langs kanter på lokk og skrinramme. Handtak i jern på sider. Beslagene er blåmalte. Det ble ofte brukt jernbeslag i stedet for tapping av skrinrammen. Jern var en billig ressurs p.g.a. nærheten til Lesja jernverk. To små rom inne i skrinet. I følge kartotekkort var skrinet fram til juni 2000 spikret til en fot laget av et ubarket trestykke (knute), tre bein tappet inn.
DEKOR. Rosemalt akantus med tulipanmotiv, fernissert. Vanlig å fernissere den malte overflaten på skrin og kister fra rundt 1700. Rødbrun bunnfarge. Lokket har rødmalt dekor med s-formede akantusgrener, taggete bladverk og en rød tulipan i midten av voluttene. Bruk av den litt skarpere rødfargen i dekoren kan tyde på at skrinet kan være fra perioden 1820-1850, der sterke røde, gule og grønne fargenyanser ble vanlige. Inskripsjon på front angir årstallet 1825, det man den gang trodde var fødselsåret til den tidligere eieren Engebret Hansen fra Lesja. Kirkeboken angir 1826 som fødeår. På fronten er det i tillegg to sett med initialer HES Og IEB. HES står trolig for Hans Endresen, faren til Engebret Hanssen. Uvisst hva IEB står for. På innsiden av lokket er det med blyant skrevet «Engebregt Hanssen Lien 1851 30 juli» og «Anne Johannes datter Sør-Enebo (Einbu) Engebregt». 1851 er det året Engebret og Johannes datter ble gift. Dekoren er ellers et bra eksempel på Lesjamalingtradisjonen som ble dominert av Klukstadslekten i perioden ca. 1750 – 1850. Typiske farger i Lesjamalingen var blå, rød og gul. Andre særtrekk var motiver med en kombinasjon av c- og s-formede akantusgrener med taggete bladverk formet som enkeltvolutter eller symmetriske dobbeltvolutter. Hovedvoluttene ender som regel i åpne rosetter eller stiliserte tulipaner i profil. Tulipanmotivet ble bragt til Lesja via hollandske håndverkere på Lesja verk. Skrinet kan være malt av Ola Jakupson Klukstad f. 1800.
BRUK. Før kofferten kom i bruk hadde man reiseskrinet, som ble brukt til oppbevaring av bl.a. klær, verdisaker og mat på reiser. Skrinet hadde ofte et eller to mindre, smale rom langs den ene skrinsiden og ett større rom. De fleste reiseskrin var i tillegg forsterket med jernbeslag langs alle kanter og med en solid nøkkelhullås til sikring mot støt, slag og tyveri.
  Photo: Leirmo, Ann Kristin / Gudbrandsdalsmusea
 • Skrin, rosemalt. Rødbrun bunnfarge med rosemaling i rødt, brunt og gultLokk med 2 hengselbeslag, 1 låsbeslag. Front med beslag for nøkkelhullslås. Beslag langs kanter på lokk og skrinramme. Handtak i jern på sider. Beslagene er blåmalte. Det ble ofte brukt jernbeslag i stedet for tapping av skrinrammen. Jern var en billig ressurs p.g.a. nærheten til Lesja jernverk. To små rom inne i skrinet. I følge kartotekkort var skrinet fram til juni 2000 spikret til en fot laget av et ubarket trestykke (knute), tre bein tappet inn.
DEKOR. Rosemalt akantus med tulipanmotiv, fernissert. Vanlig å fernissere den malte overflaten på skrin og kister fra rundt 1700. Rødbrun bunnfarge. Lokket har rødmalt dekor med s-formede akantusgrener, taggete bladverk og en rød tulipan i midten av voluttene. Bruk av den litt skarpere rødfargen i dekoren kan tyde på at skrinet kan være fra perioden 1820-1850, der sterke røde, gule og grønne fargenyanser ble vanlige. Inskripsjon på front angir årstallet 1825, det man den gang trodde var fødselsåret til den tidligere eieren Engebret Hansen fra Lesja. Kirkeboken angir 1826 som fødeår. På fronten er det i tillegg to sett med initialer HES Og IEB. HES står trolig for Hans Endresen, faren til Engebret Hanssen. Uvisst hva IEB står for. På innsiden av lokket er det med blyant skrevet «Engebregt Hanssen Lien 1851 30 juli» og «Anne Johannes datter Sør-Enebo (Einbu) Engebregt». 1851 er det året Engebret og Johannes datter ble gift. Dekoren er ellers et bra eksempel på Lesjamalingtradisjonen som ble dominert av Klukstadslekten i perioden ca. 1750 – 1850. Typiske farger i Lesjamalingen var blå, rød og gul. Andre særtrekk var motiver med en kombinasjon av c- og s-formede akantusgrener med taggete bladverk formet som enkeltvolutter eller symmetriske dobbeltvolutter. Hovedvoluttene ender som regel i åpne rosetter eller stiliserte tulipaner i profil. Tulipanmotivet ble bragt til Lesja via hollandske håndverkere på Lesja verk. Skrinet kan være malt av Ola Jakupson Klukstad f. 1800.
BRUK. Før kofferten kom i bruk hadde man reiseskrinet, som ble brukt til oppbevaring av bl.a. klær, verdisaker og mat på reiser. Skrinet hadde ofte et eller to mindre, smale rom langs den ene skrinsiden og ett større rom. De fleste reiseskrin var i tillegg forsterket med jernbeslag langs alle kanter og med en solid nøkkelhullås til sikring mot støt, slag og tyveri.
  Photo: Leirmo, Ann Kristin / Gudbrandsdalsmusea
 • Skrin, rosemalt. Rødbrun bunnfarge med rosemaling i rødt, brunt og gultLokk med 2 hengselbeslag, 1 låsbeslag. Front med beslag for nøkkelhullslås. Beslag langs kanter på lokk og skrinramme. Handtak i jern på sider. Beslagene er blåmalte. Det ble ofte brukt jernbeslag i stedet for tapping av skrinrammen. Jern var en billig ressurs p.g.a. nærheten til Lesja jernverk. To små rom inne i skrinet. I følge kartotekkort var skrinet fram til juni 2000 spikret til en fot laget av et ubarket trestykke (knute), tre bein tappet inn.
DEKOR. Rosemalt akantus med tulipanmotiv, fernissert. Vanlig å fernissere den malte overflaten på skrin og kister fra rundt 1700. Rødbrun bunnfarge. Lokket har rødmalt dekor med s-formede akantusgrener, taggete bladverk og en rød tulipan i midten av voluttene. Bruk av den litt skarpere rødfargen i dekoren kan tyde på at skrinet kan være fra perioden 1820-1850, der sterke røde, gule og grønne fargenyanser ble vanlige. Inskripsjon på front angir årstallet 1825, det man den gang trodde var fødselsåret til den tidligere eieren Engebret Hansen fra Lesja. Kirkeboken angir 1826 som fødeår. På fronten er det i tillegg to sett med initialer HES Og IEB. HES står trolig for Hans Endresen, faren til Engebret Hanssen. Uvisst hva IEB står for. På innsiden av lokket er det med blyant skrevet «Engebregt Hanssen Lien 1851 30 juli» og «Anne Johannes datter Sør-Enebo (Einbu) Engebregt». 1851 er det året Engebret og Johannes datter ble gift. Dekoren er ellers et bra eksempel på Lesjamalingtradisjonen som ble dominert av Klukstadslekten i perioden ca. 1750 – 1850. Typiske farger i Lesjamalingen var blå, rød og gul. Andre særtrekk var motiver med en kombinasjon av c- og s-formede akantusgrener med taggete bladverk formet som enkeltvolutter eller symmetriske dobbeltvolutter. Hovedvoluttene ender som regel i åpne rosetter eller stiliserte tulipaner i profil. Tulipanmotivet ble bragt til Lesja via hollandske håndverkere på Lesja verk. Skrinet kan være malt av Ola Jakupson Klukstad f. 1800.
BRUK. Før kofferten kom i bruk hadde man reiseskrinet, som ble brukt til oppbevaring av bl.a. klær, verdisaker og mat på reiser. Skrinet hadde ofte et eller to mindre, smale rom langs den ene skrinsiden og ett større rom. De fleste reiseskrin var i tillegg forsterket med jernbeslag langs alle kanter og med en solid nøkkelhullås til sikring mot støt, slag og tyveri.
  Photo: Leirmo, Ann Kristin / Gudbrandsdalsmusea
 • Skrin, rosemalt. Rødbrun bunnfarge med rosemaling i rødt, brunt og gultLokk med 2 hengselbeslag, 1 låsbeslag. Front med beslag for nøkkelhullslås. Beslag langs kanter på lokk og skrinramme. Handtak i jern på sider. Beslagene er blåmalte. Det ble ofte brukt jernbeslag i stedet for tapping av skrinrammen. Jern var en billig ressurs p.g.a. nærheten til Lesja jernverk. To små rom inne i skrinet. I følge kartotekkort var skrinet fram til juni 2000 spikret til en fot laget av et ubarket trestykke (knute), tre bein tappet inn.
DEKOR. Rosemalt akantus med tulipanmotiv, fernissert. Vanlig å fernissere den malte overflaten på skrin og kister fra rundt 1700. Rødbrun bunnfarge. Lokket har rødmalt dekor med s-formede akantusgrener, taggete bladverk og en rød tulipan i midten av voluttene. Bruk av den litt skarpere rødfargen i dekoren kan tyde på at skrinet kan være fra perioden 1820-1850, der sterke røde, gule og grønne fargenyanser ble vanlige. Inskripsjon på front angir årstallet 1825, det man den gang trodde var fødselsåret til den tidligere eieren Engebret Hansen fra Lesja. Kirkeboken angir 1826 som fødeår. På fronten er det i tillegg to sett med initialer HES Og IEB. HES står trolig for Hans Endresen, faren til Engebret Hanssen. Uvisst hva IEB står for. På innsiden av lokket er det med blyant skrevet «Engebregt Hanssen Lien 1851 30 juli» og «Anne Johannes datter Sør-Enebo (Einbu) Engebregt». 1851 er det året Engebret og Johannes datter ble gift. Dekoren er ellers et bra eksempel på Lesjamalingtradisjonen som ble dominert av Klukstadslekten i perioden ca. 1750 – 1850. Typiske farger i Lesjamalingen var blå, rød og gul. Andre særtrekk var motiver med en kombinasjon av c- og s-formede akantusgrener med taggete bladverk formet som enkeltvolutter eller symmetriske dobbeltvolutter. Hovedvoluttene ender som regel i åpne rosetter eller stiliserte tulipaner i profil. Tulipanmotivet ble bragt til Lesja via hollandske håndverkere på Lesja verk. Skrinet kan være malt av Ola Jakupson Klukstad f. 1800.
BRUK. Før kofferten kom i bruk hadde man reiseskrinet, som ble brukt til oppbevaring av bl.a. klær, verdisaker og mat på reiser. Skrinet hadde ofte et eller to mindre, smale rom langs den ene skrinsiden og ett større rom. De fleste reiseskrin var i tillegg forsterket med jernbeslag langs alle kanter og med en solid nøkkelhullås til sikring mot støt, slag og tyveri.
  Photo: Gudbrandsdalsmusea
 • Skrin, rosemalt. Rødbrun bunnfarge med rosemaling i rødt, brunt og gultLokk med 2 hengselbeslag, 1 låsbeslag. Front med beslag for nøkkelhullslås. Beslag langs kanter på lokk og skrinramme. Handtak i jern på sider. Beslagene er blåmalte. Det ble ofte brukt jernbeslag i stedet for tapping av skrinrammen. Jern var en billig ressurs p.g.a. nærheten til Lesja jernverk. To små rom inne i skrinet. I følge kartotekkort var skrinet fram til juni 2000 spikret til en fot laget av et ubarket trestykke (knute), tre bein tappet inn.
DEKOR. Rosemalt akantus med tulipanmotiv, fernissert. Vanlig å fernissere den malte overflaten på skrin og kister fra rundt 1700. Rødbrun bunnfarge. Lokket har rødmalt dekor med s-formede akantusgrener, taggete bladverk og en rød tulipan i midten av voluttene. Bruk av den litt skarpere rødfargen i dekoren kan tyde på at skrinet kan være fra perioden 1820-1850, der sterke røde, gule og grønne fargenyanser ble vanlige. Inskripsjon på front angir årstallet 1825, det man den gang trodde var fødselsåret til den tidligere eieren Engebret Hansen fra Lesja. Kirkeboken angir 1826 som fødeår. På fronten er det i tillegg to sett med initialer HES Og IEB. HES står trolig for Hans Endresen, faren til Engebret Hanssen. Uvisst hva IEB står for. På innsiden av lokket er det med blyant skrevet «Engebregt Hanssen Lien 1851 30 juli» og «Anne Johannes datter Sør-Enebo (Einbu) Engebregt». 1851 er det året Engebret og Johannes datter ble gift. Dekoren er ellers et bra eksempel på Lesjamalingtradisjonen som ble dominert av Klukstadslekten i perioden ca. 1750 – 1850. Typiske farger i Lesjamalingen var blå, rød og gul. Andre særtrekk var motiver med en kombinasjon av c- og s-formede akantusgrener med taggete bladverk formet som enkeltvolutter eller symmetriske dobbeltvolutter. Hovedvoluttene ender som regel i åpne rosetter eller stiliserte tulipaner i profil. Tulipanmotivet ble bragt til Lesja via hollandske håndverkere på Lesja verk. Skrinet kan være malt av Ola Jakupson Klukstad f. 1800.
BRUK. Før kofferten kom i bruk hadde man reiseskrinet, som ble brukt til oppbevaring av bl.a. klær, verdisaker og mat på reiser. Skrinet hadde ofte et eller to mindre, smale rom langs den ene skrinsiden og ett større rom. De fleste reiseskrin var i tillegg forsterket med jernbeslag langs alle kanter og med en solid nøkkelhullås til sikring mot støt, slag og tyveri.
  Photo: Gudbrandsdalsmusea
 • Skrin, rosemalt. Rødbrun bunnfarge med rosemaling i rødt, brunt og gultLokk med 2 hengselbeslag, 1 låsbeslag. Front med beslag for nøkkelhullslås. Beslag langs kanter på lokk og skrinramme. Handtak i jern på sider. Beslagene er blåmalte. Det ble ofte brukt jernbeslag i stedet for tapping av skrinrammen. Jern var en billig ressurs p.g.a. nærheten til Lesja jernverk. To små rom inne i skrinet. I følge kartotekkort var skrinet fram til juni 2000 spikret til en fot laget av et ubarket trestykke (knute), tre bein tappet inn.
DEKOR. Rosemalt akantus med tulipanmotiv, fernissert. Vanlig å fernissere den malte overflaten på skrin og kister fra rundt 1700. Rødbrun bunnfarge. Lokket har rødmalt dekor med s-formede akantusgrener, taggete bladverk og en rød tulipan i midten av voluttene. Bruk av den litt skarpere rødfargen i dekoren kan tyde på at skrinet kan være fra perioden 1820-1850, der sterke røde, gule og grønne fargenyanser ble vanlige. Inskripsjon på front angir årstallet 1825, det man den gang trodde var fødselsåret til den tidligere eieren Engebret Hansen fra Lesja. Kirkeboken angir 1826 som fødeår. På fronten er det i tillegg to sett med initialer HES Og IEB. HES står trolig for Hans Endresen, faren til Engebret Hanssen. Uvisst hva IEB står for. På innsiden av lokket er det med blyant skrevet «Engebregt Hanssen Lien 1851 30 juli» og «Anne Johannes datter Sør-Enebo (Einbu) Engebregt». 1851 er det året Engebret og Johannes datter ble gift. Dekoren er ellers et bra eksempel på Lesjamalingtradisjonen som ble dominert av Klukstadslekten i perioden ca. 1750 – 1850. Typiske farger i Lesjamalingen var blå, rød og gul. Andre særtrekk var motiver med en kombinasjon av c- og s-formede akantusgrener med taggete bladverk formet som enkeltvolutter eller symmetriske dobbeltvolutter. Hovedvoluttene ender som regel i åpne rosetter eller stiliserte tulipaner i profil. Tulipanmotivet ble bragt til Lesja via hollandske håndverkere på Lesja verk. Skrinet kan være malt av Ola Jakupson Klukstad f. 1800.
BRUK. Før kofferten kom i bruk hadde man reiseskrinet, som ble brukt til oppbevaring av bl.a. klær, verdisaker og mat på reiser. Skrinet hadde ofte et eller to mindre, smale rom langs den ene skrinsiden og ett større rom. De fleste reiseskrin var i tillegg forsterket med jernbeslag langs alle kanter og med en solid nøkkelhullås til sikring mot støt, slag og tyveri.
  Photo: Gudbrandsdalsmusea
 • Skrin, rosemalt. Rødbrun bunnfarge med rosemaling i rødt, brunt og gultLokk med 2 hengselbeslag, 1 låsbeslag. Front med beslag for nøkkelhullslås. Beslag langs kanter på lokk og skrinramme. Handtak i jern på sider. Beslagene er blåmalte. Det ble ofte brukt jernbeslag i stedet for tapping av skrinrammen. Jern var en billig ressurs p.g.a. nærheten til Lesja jernverk. To små rom inne i skrinet. I følge kartotekkort var skrinet fram til juni 2000 spikret til en fot laget av et ubarket trestykke (knute), tre bein tappet inn.
DEKOR. Rosemalt akantus med tulipanmotiv, fernissert. Vanlig å fernissere den malte overflaten på skrin og kister fra rundt 1700. Rødbrun bunnfarge. Lokket har rødmalt dekor med s-formede akantusgrener, taggete bladverk og en rød tulipan i midten av voluttene. Bruk av den litt skarpere rødfargen i dekoren kan tyde på at skrinet kan være fra perioden 1820-1850, der sterke røde, gule og grønne fargenyanser ble vanlige. Inskripsjon på front angir årstallet 1825, det man den gang trodde var fødselsåret til den tidligere eieren Engebret Hansen fra Lesja. Kirkeboken angir 1826 som fødeår. På fronten er det i tillegg to sett med initialer HES Og IEB. HES står trolig for Hans Endresen, faren til Engebret Hanssen. Uvisst hva IEB står for. På innsiden av lokket er det med blyant skrevet «Engebregt Hanssen Lien 1851 30 juli» og «Anne Johannes datter Sør-Enebo (Einbu) Engebregt». 1851 er det året Engebret og Johannes datter ble gift. Dekoren er ellers et bra eksempel på Lesjamalingtradisjonen som ble dominert av Klukstadslekten i perioden ca. 1750 – 1850. Typiske farger i Lesjamalingen var blå, rød og gul. Andre særtrekk var motiver med en kombinasjon av c- og s-formede akantusgrener med taggete bladverk formet som enkeltvolutter eller symmetriske dobbeltvolutter. Hovedvoluttene ender som regel i åpne rosetter eller stiliserte tulipaner i profil. Tulipanmotivet ble bragt til Lesja via hollandske håndverkere på Lesja verk. Skrinet kan være malt av Ola Jakupson Klukstad f. 1800.
BRUK. Før kofferten kom i bruk hadde man reiseskrinet, som ble brukt til oppbevaring av bl.a. klær, verdisaker og mat på reiser. Skrinet hadde ofte et eller to mindre, smale rom langs den ene skrinsiden og ett større rom. De fleste reiseskrin var i tillegg forsterket med jernbeslag langs alle kanter og med en solid nøkkelhullås til sikring mot støt, slag og tyveri.
  Photo: Gudbrandsdalsmusea

Skrin

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to