• Flani fabrikker i Nittedal lisens produserte egne mopeder,basert på importerte deler (BFC i Danmark) og egenproduserte deler. Fire typer av Stafett  ble
produsert. 

Denne versjonen med kilereim/kjede ble produsert fra 1952 til 1954

Fabrikken opphørte i 1958
    Photo: Norsk Teknisk Museum
  • Flani fabrikker i Nittedal lisens produserte egne mopeder,basert på importerte deler (BFC i Danmark) og egenproduserte deler. Fire typer av Stafett  ble
produsert. 

Denne versjonen med kilereim/kjede ble produsert fra 1952 til 1954

Fabrikken opphørte i 1958
    Photo: Norsk Teknisk Museum

Moped

1 comment

  • Hei. Jeg lurer på om Flani Fabrikk S-50 er lov til å skilte og bruke på Norske veier. Er det noe sted man kan få tak i deler til denne, evt kilereim.

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to