• Kalsitt xls med inneslutninger av pyritt xl og pyrrhotittflak, en kvarts xl, litt bergart.
Kongens gruve.
    Photo: Norsk Bergverksmuseum
  • Kalsitt xls med inneslutninger av pyritt xl og pyrrhotittflak, en kvarts xl, litt bergart.
Kongens gruve.
    Photo: Norsk Bergverksmuseum
  • Kalsitt xls med inneslutninger av pyritt xl og pyrrhotittflak, en kvarts xl, litt bergart.
Kongens gruve.
    Photo: Norsk Bergverksmuseum

Mineral

Kalsitt xls med inneslutninger av pyritt xl og pyrrhotittflak, en kvarts xl, litt bergart.

Kongens gruve.

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to