• Renning av lin 16 tr/cm. Innslag i bomull 22 tr/cm. Vevbredde 64 cm. Duken er inndelt i fire hoveddeler, to på 54x64 cm og to på 64x 186cm. Disse delene av lerretet med broderier, har alle en jareside ut mot kantene av duken. Mellom alle fire delene er det satt inn mellomverk på 8 cm bredde, altså en korsinndeling. Jare med mellomverk på langs, bred fald 6 cm med austmannarenning på tvers, samt øverst og nederst på duken, der det også er sydd på en kniplingeblonde, samme mønster og teknikk som i mellomverket, men her med tunget kant. Knipleblonde? av ukjent type muligens en stedegen slovakisk teknikk og mønstring med tykke tråder, enten lagt inn under tilvirkning eller brodert inn senere. Broderi: tambursøm med lintråd i konturer og fyllinger, men som fylling i bladverk på det ene av de minste stykkene er det brukt bomull. I tamburerte gitter på gjennombrutte partier i blomster er det brukt bomull. Broderiet er plassert som ramme langs tre sider av hvert av de fire feltene, ikke ut mot jare ytterkant. Motiv: ca 5 cm bred bord kantet med hullrader og langsløpende stengel-blad og gjennombrutt blomst. Videre inn på flaten en 8 cm bred bord med vekselsvis stående, åpen, gjennombrutt utbrettede blad og liten blomst. De langsgående blomstene er av samme karakter men noe smalere.
    Photo: Aulestad, Bjørnstjerne Bjørnsons hjem

Duk

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to