• Disse prekestolfeltene med malerier av de fire evangelistene har opprinnelig utsmykket en prekestol. Under prekenene forkynte presten evangeliene, og fremstillinger av evangelistene var derfor mye brukt som motiv på prekestoler. På et ukjent tidspunkt ble denne prekestolen tatt fra hverandre og bildene brukt som del av et skap.Tyskeren Gottfried Hendtzschel, som skal ha malt prekestolfeltene, var den ledende maleren i Stavanger fra ca. 1625 til 1648. Mest anerkjent er han for sine versjoner av bibelske portretter med utgangspunkt i trykte forbilder. Mange kirkekunstnere i Norge på denne tiden var innvandrere fra Nord-Europa som brakte med seg nye impulser og kunnskap til landet. Fra 1600-tallet kjenner man til flere av håndverkernes navn fordi man på denne tiden begynte med kirkeregnskaper.
  Photo: Norsk Folkemuseum
 • Disse prekestolfeltene med malerier av de fire evangelistene har opprinnelig utsmykket en prekestol. Under prekenene forkynte presten evangeliene, og fremstillinger av evangelistene var derfor mye brukt som motiv på prekestoler. På et ukjent tidspunkt ble denne prekestolen tatt fra hverandre og bildene brukt som del av et skap.Tyskeren Gottfried Hendtzschel, som skal ha malt prekestolfeltene, var den ledende maleren i Stavanger fra ca. 1625 til 1648. Mest anerkjent er han for sine versjoner av bibelske portretter med utgangspunkt i trykte forbilder. Mange kirkekunstnere i Norge på denne tiden var innvandrere fra Nord-Europa som brakte med seg nye impulser og kunnskap til landet. Fra 1600-tallet kjenner man til flere av håndverkernes navn fordi man på denne tiden begynte med kirkeregnskaper.
  Photo: Norsk Folkemuseum
 • Disse prekestolfeltene med malerier av de fire evangelistene har opprinnelig utsmykket en prekestol. Under prekenene forkynte presten evangeliene, og fremstillinger av evangelistene var derfor mye brukt som motiv på prekestoler. På et ukjent tidspunkt ble denne prekestolen tatt fra hverandre og bildene brukt som del av et skap.Tyskeren Gottfried Hendtzschel, som skal ha malt prekestolfeltene, var den ledende maleren i Stavanger fra ca. 1625 til 1648. Mest anerkjent er han for sine versjoner av bibelske portretter med utgangspunkt i trykte forbilder. Mange kirkekunstnere i Norge på denne tiden var innvandrere fra Nord-Europa som brakte med seg nye impulser og kunnskap til landet. Fra 1600-tallet kjenner man til flere av håndverkernes navn fordi man på denne tiden begynte med kirkeregnskaper.
  Photo: Norsk Folkemuseum
 • Disse prekestolfeltene med malerier av de fire evangelistene har opprinnelig utsmykket en prekestol. Under prekenene forkynte presten evangeliene, og fremstillinger av evangelistene var derfor mye brukt som motiv på prekestoler. På et ukjent tidspunkt ble denne prekestolen tatt fra hverandre og bildene brukt som del av et skap.Tyskeren Gottfried Hendtzschel, som skal ha malt prekestolfeltene, var den ledende maleren i Stavanger fra ca. 1625 til 1648. Mest anerkjent er han for sine versjoner av bibelske portretter med utgangspunkt i trykte forbilder. Mange kirkekunstnere i Norge på denne tiden var innvandrere fra Nord-Europa som brakte med seg nye impulser og kunnskap til landet. Fra 1600-tallet kjenner man til flere av håndverkernes navn fordi man på denne tiden begynte med kirkeregnskaper.
  Photo: Norsk Folkemuseum
 • Disse prekestolfeltene med malerier av de fire evangelistene har opprinnelig utsmykket en prekestol. Under prekenene forkynte presten evangeliene, og fremstillinger av evangelistene var derfor mye brukt som motiv på prekestoler. På et ukjent tidspunkt ble denne prekestolen tatt fra hverandre og bildene brukt som del av et skap.Tyskeren Gottfried Hendtzschel, som skal ha malt prekestolfeltene, var den ledende maleren i Stavanger fra ca. 1625 til 1648. Mest anerkjent er han for sine versjoner av bibelske portretter med utgangspunkt i trykte forbilder. Mange kirkekunstnere i Norge på denne tiden var innvandrere fra Nord-Europa som brakte med seg nye impulser og kunnskap til landet. Fra 1600-tallet kjenner man til flere av håndverkernes navn fordi man på denne tiden begynte med kirkeregnskaper.
  Photo: Norsk Folkemuseum

Prekestolfelt

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to