• Kart over Eidsvoll Jernverk, tegnet av Erik Anker i 1812 : Forslag til ny vegtrasè for kongeveien markert med brunt. Eidsvollsbygningen med paviljonger og uthusbygninger markert med rødt. Jernverksanlegget ved Andelva nordøst for hovedbygningen. Lystskogen Doroteenbusk vest for den nye vegtraseen.
    Photo: Eidsvoll 1814

Kart

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to