Måletralle etter Espelunds modell

Fra Baneteknisk overingeniørmøte mars 1946: "Den måletralle som er konstruert av banemester Espelund, som døde i tysk krigsfangenskap, er et hendig apparat til kontroll av skinnegangen, forsåvidt hva angår overhøyde og sporbredde. Forarbeidelsen av måletrallen måtte i krigsårene innstilles på grunn av materialmangel, men det skulle vel nå snart være anledning til å begynne på igjen. Det bør formentlig være en sådan tralle ved hvert baneområde. Jo mere kjørehastigheten øker, jo større krav stilles det til skinnegangen, og måletrallen er som sagt meget hendig til kontroll. Prisen var før krigen ca. kr. 400,-."

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to