Menu 0
Close
 • Frøystulsmia.
  Photo: Norsk Industriarbeidermuseum
 • Frøystulsmia.
  Photo: Norsk Industriarbeidermuseum
 • Frøystulsmia.
  Photo: Norsk Industriarbeidermuseum
 • Frøystulsmia.
  Photo: Norsk Industriarbeidermuseum
 • Frøystulsmia.
  Photo: Norsk Industriarbeidermuseum

Frøystulsmia.

 • Tags

+ Add


Do you want to use any of the images?

Order images

1 comment

Bildene synes å være fra den rekonstruerte Frøystulsmia på NIA, flyttet ned fra Frøystul kraftverk i 1987/88 og inngikk som en del av utstillingen "Industristedet Rjukan 1920 - 1940". Damphetta er ikke original og rekonstruksjonen ble noe mindre i areal en den opprinnelige, noe som førte til at bl.a. dreiebenken måtte tas gjennom utstillingsveggen mot resepsjonen på museet. Hydropensjonist fra kraftverket, Heggtveit (glemt fornavnet) var sentral rådgiver og kunnskapsformidler om smia og virksomheten der. NRK Telemark TV laget et eget innslag med han om dette.

Add a comment

Add to a list

Create feature

Choose a picture

Write a caption

Write a title and a description

Order images