• Omfang: FF - f''' (5 oktaver). 
Nøttetre finér. Lokk i tre deler hvorav den ene går over klaviaturet, messinghengsler. Oversiden finért i sjakkmønster, undersiden listet i tre felter, dyp rød lakkert. Avskrådde sarger ved klaviaturet. <klaviaturslede> av lønn med synlig profilert list foran av nøttetre, to messingringer for utdragning. Notepult av nøttetre med tre åpne felter fóret med rotting, nedfellbar og avtagbar. Resonansbunn av gran. Profilert bare på den rette siden, bakside og buet side har kun anhengslist. 4 runde ben med kannelurer. Stemmestokk av nøttetre med finér av gran på oversiden. På stemmestokkens forside og på oversiden i diskant er skrudd/boltet fast en 5,5 cm bred jernskinne (av nyere dato). Ved dette er også skruene til f3 flyttet bakover. Dessuten er det antagelig til samme tid skrudd inn en kloss av gran på diskantsidens rette del. Begge steg er svart beiset. Resonansbunnsteg har doble stifter: F1 - c2.
Tokorig: F1 - ess2, trekorig: e2 - f3. Knemekanisme for heving av demperkasssen. Overtaster belagt med elfenbenplate, undertaster av ibenholt. 
Wienermekanikk med baktrykklist. Hammerhoder av treringer (lind?) trukket med skinn på oversideen. Utløser med pergamentakse og messingfjær. Demperkasse med dempere fra F1 - a2. Listene fra demperkassen ned i resonansebunnen er nye. Lokk over demperkassen avtagbart. Gjennomsnitt bredde tre oktaver taster: 47,5.
  Photo: Ringve Musikkmuseum
 • Omfang: FF - f''' (5 oktaver). 
Nøttetre finér. Lokk i tre deler hvorav den ene går over klaviaturet, messinghengsler. Oversiden finért i sjakkmønster, undersiden listet i tre felter, dyp rød lakkert. Avskrådde sarger ved klaviaturet. <klaviaturslede> av lønn med synlig profilert list foran av nøttetre, to messingringer for utdragning. Notepult av nøttetre med tre åpne felter fóret med rotting, nedfellbar og avtagbar. Resonansbunn av gran. Profilert bare på den rette siden, bakside og buet side har kun anhengslist. 4 runde ben med kannelurer. Stemmestokk av nøttetre med finér av gran på oversiden. På stemmestokkens forside og på oversiden i diskant er skrudd/boltet fast en 5,5 cm bred jernskinne (av nyere dato). Ved dette er også skruene til f3 flyttet bakover. Dessuten er det antagelig til samme tid skrudd inn en kloss av gran på diskantsidens rette del. Begge steg er svart beiset. Resonansbunnsteg har doble stifter: F1 - c2.
Tokorig: F1 - ess2, trekorig: e2 - f3. Knemekanisme for heving av demperkasssen. Overtaster belagt med elfenbenplate, undertaster av ibenholt. 
Wienermekanikk med baktrykklist. Hammerhoder av treringer (lind?) trukket med skinn på oversideen. Utløser med pergamentakse og messingfjær. Demperkasse med dempere fra F1 - a2. Listene fra demperkassen ned i resonansebunnen er nye. Lokk over demperkassen avtagbart. Gjennomsnitt bredde tre oktaver taster: 47,5.
  Photo: Ringve Musikkmuseum
 • Omfang: FF - f''' (5 oktaver). 
Nøttetre finér. Lokk i tre deler hvorav den ene går over klaviaturet, messinghengsler. Oversiden finért i sjakkmønster, undersiden listet i tre felter, dyp rød lakkert. Avskrådde sarger ved klaviaturet. <klaviaturslede> av lønn med synlig profilert list foran av nøttetre, to messingringer for utdragning. Notepult av nøttetre med tre åpne felter fóret med rotting, nedfellbar og avtagbar. Resonansbunn av gran. Profilert bare på den rette siden, bakside og buet side har kun anhengslist. 4 runde ben med kannelurer. Stemmestokk av nøttetre med finér av gran på oversiden. På stemmestokkens forside og på oversiden i diskant er skrudd/boltet fast en 5,5 cm bred jernskinne (av nyere dato). Ved dette er også skruene til f3 flyttet bakover. Dessuten er det antagelig til samme tid skrudd inn en kloss av gran på diskantsidens rette del. Begge steg er svart beiset. Resonansbunnsteg har doble stifter: F1 - c2.
Tokorig: F1 - ess2, trekorig: e2 - f3. Knemekanisme for heving av demperkasssen. Overtaster belagt med elfenbenplate, undertaster av ibenholt. 
Wienermekanikk med baktrykklist. Hammerhoder av treringer (lind?) trukket med skinn på oversideen. Utløser med pergamentakse og messingfjær. Demperkasse med dempere fra F1 - a2. Listene fra demperkassen ned i resonansebunnen er nye. Lokk over demperkassen avtagbart. Gjennomsnitt bredde tre oktaver taster: 47,5.
  Photo: Ringve Musikkmuseum
 • Omfang: FF - f''' (5 oktaver). 
Nøttetre finér. Lokk i tre deler hvorav den ene går over klaviaturet, messinghengsler. Oversiden finért i sjakkmønster, undersiden listet i tre felter, dyp rød lakkert. Avskrådde sarger ved klaviaturet. <klaviaturslede> av lønn med synlig profilert list foran av nøttetre, to messingringer for utdragning. Notepult av nøttetre med tre åpne felter fóret med rotting, nedfellbar og avtagbar. Resonansbunn av gran. Profilert bare på den rette siden, bakside og buet side har kun anhengslist. 4 runde ben med kannelurer. Stemmestokk av nøttetre med finér av gran på oversiden. På stemmestokkens forside og på oversiden i diskant er skrudd/boltet fast en 5,5 cm bred jernskinne (av nyere dato). Ved dette er også skruene til f3 flyttet bakover. Dessuten er det antagelig til samme tid skrudd inn en kloss av gran på diskantsidens rette del. Begge steg er svart beiset. Resonansbunnsteg har doble stifter: F1 - c2.
Tokorig: F1 - ess2, trekorig: e2 - f3. Knemekanisme for heving av demperkasssen. Overtaster belagt med elfenbenplate, undertaster av ibenholt. 
Wienermekanikk med baktrykklist. Hammerhoder av treringer (lind?) trukket med skinn på oversideen. Utløser med pergamentakse og messingfjær. Demperkasse med dempere fra F1 - a2. Listene fra demperkassen ned i resonansebunnen er nye. Lokk over demperkassen avtagbart. Gjennomsnitt bredde tre oktaver taster: 47,5.
  Photo: Ringve Musikkmuseum
 • Omfang: FF - f''' (5 oktaver). 
Nøttetre finér. Lokk i tre deler hvorav den ene går over klaviaturet, messinghengsler. Oversiden finért i sjakkmønster, undersiden listet i tre felter, dyp rød lakkert. Avskrådde sarger ved klaviaturet. <klaviaturslede> av lønn med synlig profilert list foran av nøttetre, to messingringer for utdragning. Notepult av nøttetre med tre åpne felter fóret med rotting, nedfellbar og avtagbar. Resonansbunn av gran. Profilert bare på den rette siden, bakside og buet side har kun anhengslist. 4 runde ben med kannelurer. Stemmestokk av nøttetre med finér av gran på oversiden. På stemmestokkens forside og på oversiden i diskant er skrudd/boltet fast en 5,5 cm bred jernskinne (av nyere dato). Ved dette er også skruene til f3 flyttet bakover. Dessuten er det antagelig til samme tid skrudd inn en kloss av gran på diskantsidens rette del. Begge steg er svart beiset. Resonansbunnsteg har doble stifter: F1 - c2.
Tokorig: F1 - ess2, trekorig: e2 - f3. Knemekanisme for heving av demperkasssen. Overtaster belagt med elfenbenplate, undertaster av ibenholt. 
Wienermekanikk med baktrykklist. Hammerhoder av treringer (lind?) trukket med skinn på oversideen. Utløser med pergamentakse og messingfjær. Demperkasse med dempere fra F1 - a2. Listene fra demperkassen ned i resonansebunnen er nye. Lokk over demperkassen avtagbart. Gjennomsnitt bredde tre oktaver taster: 47,5.
  Photo: Ringve Musikkmuseum
 • Omfang: FF - f''' (5 oktaver). 
Nøttetre finér. Lokk i tre deler hvorav den ene går over klaviaturet, messinghengsler. Oversiden finért i sjakkmønster, undersiden listet i tre felter, dyp rød lakkert. Avskrådde sarger ved klaviaturet. <klaviaturslede> av lønn med synlig profilert list foran av nøttetre, to messingringer for utdragning. Notepult av nøttetre med tre åpne felter fóret med rotting, nedfellbar og avtagbar. Resonansbunn av gran. Profilert bare på den rette siden, bakside og buet side har kun anhengslist. 4 runde ben med kannelurer. Stemmestokk av nøttetre med finér av gran på oversiden. På stemmestokkens forside og på oversiden i diskant er skrudd/boltet fast en 5,5 cm bred jernskinne (av nyere dato). Ved dette er også skruene til f3 flyttet bakover. Dessuten er det antagelig til samme tid skrudd inn en kloss av gran på diskantsidens rette del. Begge steg er svart beiset. Resonansbunnsteg har doble stifter: F1 - c2.
Tokorig: F1 - ess2, trekorig: e2 - f3. Knemekanisme for heving av demperkasssen. Overtaster belagt med elfenbenplate, undertaster av ibenholt. 
Wienermekanikk med baktrykklist. Hammerhoder av treringer (lind?) trukket med skinn på oversideen. Utløser med pergamentakse og messingfjær. Demperkasse med dempere fra F1 - a2. Listene fra demperkassen ned i resonansebunnen er nye. Lokk over demperkassen avtagbart. Gjennomsnitt bredde tre oktaver taster: 47,5.
  Photo: Ringve Musikkmuseum
 • Omfang: FF - f''' (5 oktaver). 
Nøttetre finér. Lokk i tre deler hvorav den ene går over klaviaturet, messinghengsler. Oversiden finért i sjakkmønster, undersiden listet i tre felter, dyp rød lakkert. Avskrådde sarger ved klaviaturet. <klaviaturslede> av lønn med synlig profilert list foran av nøttetre, to messingringer for utdragning. Notepult av nøttetre med tre åpne felter fóret med rotting, nedfellbar og avtagbar. Resonansbunn av gran. Profilert bare på den rette siden, bakside og buet side har kun anhengslist. 4 runde ben med kannelurer. Stemmestokk av nøttetre med finér av gran på oversiden. På stemmestokkens forside og på oversiden i diskant er skrudd/boltet fast en 5,5 cm bred jernskinne (av nyere dato). Ved dette er også skruene til f3 flyttet bakover. Dessuten er det antagelig til samme tid skrudd inn en kloss av gran på diskantsidens rette del. Begge steg er svart beiset. Resonansbunnsteg har doble stifter: F1 - c2.
Tokorig: F1 - ess2, trekorig: e2 - f3. Knemekanisme for heving av demperkasssen. Overtaster belagt med elfenbenplate, undertaster av ibenholt. 
Wienermekanikk med baktrykklist. Hammerhoder av treringer (lind?) trukket med skinn på oversideen. Utløser med pergamentakse og messingfjær. Demperkasse med dempere fra F1 - a2. Listene fra demperkassen ned i resonansebunnen er nye. Lokk over demperkassen avtagbart. Gjennomsnitt bredde tre oktaver taster: 47,5.
  Photo: Ringve Musikkmuseum
 • Omfang: FF - f''' (5 oktaver). 
Nøttetre finér. Lokk i tre deler hvorav den ene går over klaviaturet, messinghengsler. Oversiden finért i sjakkmønster, undersiden listet i tre felter, dyp rød lakkert. Avskrådde sarger ved klaviaturet. <klaviaturslede> av lønn med synlig profilert list foran av nøttetre, to messingringer for utdragning. Notepult av nøttetre med tre åpne felter fóret med rotting, nedfellbar og avtagbar. Resonansbunn av gran. Profilert bare på den rette siden, bakside og buet side har kun anhengslist. 4 runde ben med kannelurer. Stemmestokk av nøttetre med finér av gran på oversiden. På stemmestokkens forside og på oversiden i diskant er skrudd/boltet fast en 5,5 cm bred jernskinne (av nyere dato). Ved dette er også skruene til f3 flyttet bakover. Dessuten er det antagelig til samme tid skrudd inn en kloss av gran på diskantsidens rette del. Begge steg er svart beiset. Resonansbunnsteg har doble stifter: F1 - c2.
Tokorig: F1 - ess2, trekorig: e2 - f3. Knemekanisme for heving av demperkasssen. Overtaster belagt med elfenbenplate, undertaster av ibenholt. 
Wienermekanikk med baktrykklist. Hammerhoder av treringer (lind?) trukket med skinn på oversideen. Utløser med pergamentakse og messingfjær. Demperkasse med dempere fra F1 - a2. Listene fra demperkassen ned i resonansebunnen er nye. Lokk over demperkassen avtagbart. Gjennomsnitt bredde tre oktaver taster: 47,5.
  Photo: Ringve Musikkmuseum

Hammerflygel

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to