• Blinkeøks med rett skaft. Bladet er – som på blinkeøkser flest – tveegget. Det er 22, 3 centimeter langt, fra egg til egg. Den ene sida er plan med en bueslipt egg. Lengden på dette eggpartiet – som var til å skave av bless i barken på trær som skulle felles – er 7, 1 centimeter. I motsatt ende av øksehodet er det smidd en «sko» eller ei «hylse» på den ene sida av bladet (asymmetrisk). Denne skoen er cirka 2, 8 centimeter høy (målt ved ytterkant) og har tverrmålene 3, 9 X 4, 4 centimeter (målt øverst, denne delen er smidd og slipt smalere mot eggpartiet). Merkedelen av øksa har en eggprofil som kan leses som omrisset av en «K» eller «M», avhengig av hvilken kant merket betraktes. Dette symbolet ble hogd inn i blinkeblesset, slik at skogsarbeiderne ikke skulle være i tvil om at den som sto for blinkinga ville at dette treet skulle hogges. Eggen på merkedelen har en skade som kan tyde på at stålet er sprøtt, kanskje fordi smeden ikke har hatt hell med herdinga. Øyet (skafthullet) på øksa er plassert betydelig nærmere merkedelen enn den plane eggflata som ble brukt til å lage bless i barken. Ettersom bladet er forholdsvis smalt, er godset smidd slik at det er dannet en antydning til «skaftholk» på den bakre sida. Skaftenden i øyet kilet, med kobber, blant annet med noe som kan se ut til å være en femøring. Den ene side av øksebladet er merket med produsentens stempel, «A/S JØMNA BRUG, JØMNA ST. » Denne blinkeøksa har et rett skaft. Lengden er målt til 60, 5 centimeter. Tverrsnittet på økseskaftet er ovalt, noe med spissovalt framme ved skjeftingsstedet til øksebladet enn i den bakre enden. Det er utvilsomt brukt hardt lauvtrevirke. Blinkeøksa har tilhørt forstmannen Knud Maartmann, som var allmenningsbestyrer i Veldre allmenning og i Pihlske sameie i Ringsaker på Hedmarken. Han har fått svidd etternavnet sitt inn på bredsida av skaftet, framme mot øksehodet.
  Photo: Ljøstad, Ole-Thorstein / Anno Norsk skogmuseum
 • Blinkeøks med rett skaft. Bladet er – som på blinkeøkser flest – tveegget. Det er 22, 3 centimeter langt, fra egg til egg. Den ene sida er plan med en bueslipt egg. Lengden på dette eggpartiet – som var til å skave av bless i barken på trær som skulle felles – er 7, 1 centimeter. I motsatt ende av øksehodet er det smidd en «sko» eller ei «hylse» på den ene sida av bladet (asymmetrisk). Denne skoen er cirka 2, 8 centimeter høy (målt ved ytterkant) og har tverrmålene 3, 9 X 4, 4 centimeter (målt øverst, denne delen er smidd og slipt smalere mot eggpartiet). Merkedelen av øksa har en eggprofil som kan leses som omrisset av en «K» eller «M», avhengig av hvilken kant merket betraktes. Dette symbolet ble hogd inn i blinkeblesset, slik at skogsarbeiderne ikke skulle være i tvil om at den som sto for blinkinga ville at dette treet skulle hogges. Eggen på merkedelen har en skade som kan tyde på at stålet er sprøtt, kanskje fordi smeden ikke har hatt hell med herdinga. Øyet (skafthullet) på øksa er plassert betydelig nærmere merkedelen enn den plane eggflata som ble brukt til å lage bless i barken. Ettersom bladet er forholdsvis smalt, er godset smidd slik at det er dannet en antydning til «skaftholk» på den bakre sida. Skaftenden i øyet kilet, med kobber, blant annet med noe som kan se ut til å være en femøring. Den ene side av øksebladet er merket med produsentens stempel, «A/S JØMNA BRUG, JØMNA ST. » Denne blinkeøksa har et rett skaft. Lengden er målt til 60, 5 centimeter. Tverrsnittet på økseskaftet er ovalt, noe med spissovalt framme ved skjeftingsstedet til øksebladet enn i den bakre enden. Det er utvilsomt brukt hardt lauvtrevirke. Blinkeøksa har tilhørt forstmannen Knud Maartmann, som var allmenningsbestyrer i Veldre allmenning og i Pihlske sameie i Ringsaker på Hedmarken. Han har fått svidd etternavnet sitt inn på bredsida av skaftet, framme mot øksehodet.
  Photo: Ljøstad, Ole-Thorstein / Anno Norsk skogmuseum
 • Blinkeøks med rett skaft. Bladet er – som på blinkeøkser flest – tveegget. Det er 22, 3 centimeter langt, fra egg til egg. Den ene sida er plan med en bueslipt egg. Lengden på dette eggpartiet – som var til å skave av bless i barken på trær som skulle felles – er 7, 1 centimeter. I motsatt ende av øksehodet er det smidd en «sko» eller ei «hylse» på den ene sida av bladet (asymmetrisk). Denne skoen er cirka 2, 8 centimeter høy (målt ved ytterkant) og har tverrmålene 3, 9 X 4, 4 centimeter (målt øverst, denne delen er smidd og slipt smalere mot eggpartiet). Merkedelen av øksa har en eggprofil som kan leses som omrisset av en «K» eller «M», avhengig av hvilken kant merket betraktes. Dette symbolet ble hogd inn i blinkeblesset, slik at skogsarbeiderne ikke skulle være i tvil om at den som sto for blinkinga ville at dette treet skulle hogges. Eggen på merkedelen har en skade som kan tyde på at stålet er sprøtt, kanskje fordi smeden ikke har hatt hell med herdinga. Øyet (skafthullet) på øksa er plassert betydelig nærmere merkedelen enn den plane eggflata som ble brukt til å lage bless i barken. Ettersom bladet er forholdsvis smalt, er godset smidd slik at det er dannet en antydning til «skaftholk» på den bakre sida. Skaftenden i øyet kilet, med kobber, blant annet med noe som kan se ut til å være en femøring. Den ene side av øksebladet er merket med produsentens stempel, «A/S JØMNA BRUG, JØMNA ST. » Denne blinkeøksa har et rett skaft. Lengden er målt til 60, 5 centimeter. Tverrsnittet på økseskaftet er ovalt, noe med spissovalt framme ved skjeftingsstedet til øksebladet enn i den bakre enden. Det er utvilsomt brukt hardt lauvtrevirke. Blinkeøksa har tilhørt forstmannen Knud Maartmann, som var allmenningsbestyrer i Veldre allmenning og i Pihlske sameie i Ringsaker på Hedmarken. Han har fått svidd etternavnet sitt inn på bredsida av skaftet, framme mot øksehodet.
  Photo: Ljøstad, Ole-Thorstein / Anno Norsk skogmuseum
 • Blinkeøks med rett skaft. Bladet er – som på blinkeøkser flest – tveegget. Det er 22, 3 centimeter langt, fra egg til egg. Den ene sida er plan med en bueslipt egg. Lengden på dette eggpartiet – som var til å skave av bless i barken på trær som skulle felles – er 7, 1 centimeter. I motsatt ende av øksehodet er det smidd en «sko» eller ei «hylse» på den ene sida av bladet (asymmetrisk). Denne skoen er cirka 2, 8 centimeter høy (målt ved ytterkant) og har tverrmålene 3, 9 X 4, 4 centimeter (målt øverst, denne delen er smidd og slipt smalere mot eggpartiet). Merkedelen av øksa har en eggprofil som kan leses som omrisset av en «K» eller «M», avhengig av hvilken kant merket betraktes. Dette symbolet ble hogd inn i blinkeblesset, slik at skogsarbeiderne ikke skulle være i tvil om at den som sto for blinkinga ville at dette treet skulle hogges. Eggen på merkedelen har en skade som kan tyde på at stålet er sprøtt, kanskje fordi smeden ikke har hatt hell med herdinga. Øyet (skafthullet) på øksa er plassert betydelig nærmere merkedelen enn den plane eggflata som ble brukt til å lage bless i barken. Ettersom bladet er forholdsvis smalt, er godset smidd slik at det er dannet en antydning til «skaftholk» på den bakre sida. Skaftenden i øyet kilet, med kobber, blant annet med noe som kan se ut til å være en femøring. Den ene side av øksebladet er merket med produsentens stempel, «A/S JØMNA BRUG, JØMNA ST. » Denne blinkeøksa har et rett skaft. Lengden er målt til 60, 5 centimeter. Tverrsnittet på økseskaftet er ovalt, noe med spissovalt framme ved skjeftingsstedet til øksebladet enn i den bakre enden. Det er utvilsomt brukt hardt lauvtrevirke. Blinkeøksa har tilhørt forstmannen Knud Maartmann, som var allmenningsbestyrer i Veldre allmenning og i Pihlske sameie i Ringsaker på Hedmarken. Han har fått svidd etternavnet sitt inn på bredsida av skaftet, framme mot øksehodet.
  Photo: Ljøstad, Ole-Thorstein / Anno Norsk skogmuseum
 • Blinkeøks med rett skaft. Bladet er – som på blinkeøkser flest – tveegget. Det er 22, 3 centimeter langt, fra egg til egg. Den ene sida er plan med en bueslipt egg. Lengden på dette eggpartiet – som var til å skave av bless i barken på trær som skulle felles – er 7, 1 centimeter. I motsatt ende av øksehodet er det smidd en «sko» eller ei «hylse» på den ene sida av bladet (asymmetrisk). Denne skoen er cirka 2, 8 centimeter høy (målt ved ytterkant) og har tverrmålene 3, 9 X 4, 4 centimeter (målt øverst, denne delen er smidd og slipt smalere mot eggpartiet). Merkedelen av øksa har en eggprofil som kan leses som omrisset av en «K» eller «M», avhengig av hvilken kant merket betraktes. Dette symbolet ble hogd inn i blinkeblesset, slik at skogsarbeiderne ikke skulle være i tvil om at den som sto for blinkinga ville at dette treet skulle hogges. Eggen på merkedelen har en skade som kan tyde på at stålet er sprøtt, kanskje fordi smeden ikke har hatt hell med herdinga. Øyet (skafthullet) på øksa er plassert betydelig nærmere merkedelen enn den plane eggflata som ble brukt til å lage bless i barken. Ettersom bladet er forholdsvis smalt, er godset smidd slik at det er dannet en antydning til «skaftholk» på den bakre sida. Skaftenden i øyet kilet, med kobber, blant annet med noe som kan se ut til å være en femøring. Den ene side av øksebladet er merket med produsentens stempel, «A/S JØMNA BRUG, JØMNA ST. » Denne blinkeøksa har et rett skaft. Lengden er målt til 60, 5 centimeter. Tverrsnittet på økseskaftet er ovalt, noe med spissovalt framme ved skjeftingsstedet til øksebladet enn i den bakre enden. Det er utvilsomt brukt hardt lauvtrevirke. Blinkeøksa har tilhørt forstmannen Knud Maartmann, som var allmenningsbestyrer i Veldre allmenning og i Pihlske sameie i Ringsaker på Hedmarken. Han har fått svidd etternavnet sitt inn på bredsida av skaftet, framme mot øksehodet.
  Photo: Ljøstad, Ole-Thorstein / Anno Norsk skogmuseum
 • Blinkeøks med rett skaft. Bladet er – som på blinkeøkser flest – tveegget. Det er 22, 3 centimeter langt, fra egg til egg. Den ene sida er plan med en bueslipt egg. Lengden på dette eggpartiet – som var til å skave av bless i barken på trær som skulle felles – er 7, 1 centimeter. I motsatt ende av øksehodet er det smidd en «sko» eller ei «hylse» på den ene sida av bladet (asymmetrisk). Denne skoen er cirka 2, 8 centimeter høy (målt ved ytterkant) og har tverrmålene 3, 9 X 4, 4 centimeter (målt øverst, denne delen er smidd og slipt smalere mot eggpartiet). Merkedelen av øksa har en eggprofil som kan leses som omrisset av en «K» eller «M», avhengig av hvilken kant merket betraktes. Dette symbolet ble hogd inn i blinkeblesset, slik at skogsarbeiderne ikke skulle være i tvil om at den som sto for blinkinga ville at dette treet skulle hogges. Eggen på merkedelen har en skade som kan tyde på at stålet er sprøtt, kanskje fordi smeden ikke har hatt hell med herdinga. Øyet (skafthullet) på øksa er plassert betydelig nærmere merkedelen enn den plane eggflata som ble brukt til å lage bless i barken. Ettersom bladet er forholdsvis smalt, er godset smidd slik at det er dannet en antydning til «skaftholk» på den bakre sida. Skaftenden i øyet kilet, med kobber, blant annet med noe som kan se ut til å være en femøring. Den ene side av øksebladet er merket med produsentens stempel, «A/S JØMNA BRUG, JØMNA ST. » Denne blinkeøksa har et rett skaft. Lengden er målt til 60, 5 centimeter. Tverrsnittet på økseskaftet er ovalt, noe med spissovalt framme ved skjeftingsstedet til øksebladet enn i den bakre enden. Det er utvilsomt brukt hardt lauvtrevirke. Blinkeøksa har tilhørt forstmannen Knud Maartmann, som var allmenningsbestyrer i Veldre allmenning og i Pihlske sameie i Ringsaker på Hedmarken. Han har fått svidd etternavnet sitt inn på bredsida av skaftet, framme mot øksehodet.
  Photo: Ljøstad, Ole-Thorstein / Anno Norsk skogmuseum
 • Blinkeøks med rett skaft. Bladet er – som på blinkeøkser flest – tveegget. Det er 22, 3 centimeter langt, fra egg til egg. Den ene sida er plan med en bueslipt egg. Lengden på dette eggpartiet – som var til å skave av bless i barken på trær som skulle felles – er 7, 1 centimeter. I motsatt ende av øksehodet er det smidd en «sko» eller ei «hylse» på den ene sida av bladet (asymmetrisk). Denne skoen er cirka 2, 8 centimeter høy (målt ved ytterkant) og har tverrmålene 3, 9 X 4, 4 centimeter (målt øverst, denne delen er smidd og slipt smalere mot eggpartiet). Merkedelen av øksa har en eggprofil som kan leses som omrisset av en «K» eller «M», avhengig av hvilken kant merket betraktes. Dette symbolet ble hogd inn i blinkeblesset, slik at skogsarbeiderne ikke skulle være i tvil om at den som sto for blinkinga ville at dette treet skulle hogges. Eggen på merkedelen har en skade som kan tyde på at stålet er sprøtt, kanskje fordi smeden ikke har hatt hell med herdinga. Øyet (skafthullet) på øksa er plassert betydelig nærmere merkedelen enn den plane eggflata som ble brukt til å lage bless i barken. Ettersom bladet er forholdsvis smalt, er godset smidd slik at det er dannet en antydning til «skaftholk» på den bakre sida. Skaftenden i øyet kilet, med kobber, blant annet med noe som kan se ut til å være en femøring. Den ene side av øksebladet er merket med produsentens stempel, «A/S JØMNA BRUG, JØMNA ST. » Denne blinkeøksa har et rett skaft. Lengden er målt til 60, 5 centimeter. Tverrsnittet på økseskaftet er ovalt, noe med spissovalt framme ved skjeftingsstedet til øksebladet enn i den bakre enden. Det er utvilsomt brukt hardt lauvtrevirke. Blinkeøksa har tilhørt forstmannen Knud Maartmann, som var allmenningsbestyrer i Veldre allmenning og i Pihlske sameie i Ringsaker på Hedmarken. Han har fått svidd etternavnet sitt inn på bredsida av skaftet, framme mot øksehodet.
  Photo: Ljøstad, Ole-Thorstein / Anno Norsk skogmuseum

Øks

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to