• Gjenstanden er en miniatyrutgave av en ordinær tømmerrustning utført i målestokken 1:4. En ordinær tømmerrustning som trekkes av hest ville altså være 4 ganger større. Tømmerrustningen er konstruert som en leke for barn. Den trekkes av mennesker. Gjenstanden består av tre deler, drag, bukk og geit som sammen utgjør barnesleden, tømmerrustningen. Draget (dragarmene), "skjekene", er utformet slik at et barn kan få godt grep om dem når de skal dra rustningen etter seg. Trekkstengene har en krumning som til forveksling ligner en trillebårs håndtak. Draget er festet til en kjelke, bukk. På yttersiden av bukkemeiene er det et jernbeslag med en ring. Draget har tilsvarende ring. Ringene tres i hverandre og holdes festet sammen med en trekile (en slags selepinne). Draget kan dermed lett festes til og løsnes fra bukken. Bukken har en fast bank som er nedfelt i bukkens meier, dyne. Oppå den faste banken er det festet en svingbank som er jernbeslått i hele bredden. I hver ende på svingbanken er det en smidd jernring. Til den ene jernringen er det festet en kjetting. Kjettingen brukes til å stramme lasset fast til bukken. Stramminga foretas med benningsbjønn. Meiene på bukken har jernskoning. Skoningen er bøyd over meiespissene og cirka 46 cm bakover på meienes overside. På bukkens faste banke er det en jernkrok som geita, den bakre kjelken, festes til. En jernlenke, trosse, er festet til to jernringer, hengsler, i geitmeiens jernskoning. Denne jernlenken, kjettingen, festes til kroken på bukkens faste bank. Geita har en fast bank som også har jernbeslag i hele bredden og en jernring i hver ende. Gjennom hver jernring er det tredd en kjetting. Disse kjettingene brukes til å stramme lasset. Det sitter en benningsbjønn festet til jernlenkene. Opprinnelig hørte det to benningsbjørner (bjønner) til sleden, men det er kun denne ene igjen. Lenger fram på meiene er det festet en tverrstokk. Geita har vegmeier som går fra den faste banken via tverrstokken fram til meiespissene. Geitmeiene er jernskodd. Skoningen er bøyd over meiespissene cirka 12 cm bakover på meienes overside. Jernbeslag og skoning er skrudd eller naglet fast til treverket. Under bukkens og geitas banker er det skrudd fast et flatjern til avstiving av kjelken. Flatjernet er bøyd og festet med skruer til bankene og meiene.
  Photo: Anno Norsk skogmuseum
 • Gjenstanden er en miniatyrutgave av en ordinær tømmerrustning utført i målestokken 1:4. En ordinær tømmerrustning som trekkes av hest ville altså være 4 ganger større. Tømmerrustningen er konstruert som en leke for barn. Den trekkes av mennesker. Gjenstanden består av tre deler, drag, bukk og geit som sammen utgjør barnesleden, tømmerrustningen. Draget (dragarmene), "skjekene", er utformet slik at et barn kan få godt grep om dem når de skal dra rustningen etter seg. Trekkstengene har en krumning som til forveksling ligner en trillebårs håndtak. Draget er festet til en kjelke, bukk. På yttersiden av bukkemeiene er det et jernbeslag med en ring. Draget har tilsvarende ring. Ringene tres i hverandre og holdes festet sammen med en trekile (en slags selepinne). Draget kan dermed lett festes til og løsnes fra bukken. Bukken har en fast bank som er nedfelt i bukkens meier, dyne. Oppå den faste banken er det festet en svingbank som er jernbeslått i hele bredden. I hver ende på svingbanken er det en smidd jernring. Til den ene jernringen er det festet en kjetting. Kjettingen brukes til å stramme lasset fast til bukken. Stramminga foretas med benningsbjønn. Meiene på bukken har jernskoning. Skoningen er bøyd over meiespissene og cirka 46 cm bakover på meienes overside. På bukkens faste banke er det en jernkrok som geita, den bakre kjelken, festes til. En jernlenke, trosse, er festet til to jernringer, hengsler, i geitmeiens jernskoning. Denne jernlenken, kjettingen, festes til kroken på bukkens faste bank. Geita har en fast bank som også har jernbeslag i hele bredden og en jernring i hver ende. Gjennom hver jernring er det tredd en kjetting. Disse kjettingene brukes til å stramme lasset. Det sitter en benningsbjønn festet til jernlenkene. Opprinnelig hørte det to benningsbjørner (bjønner) til sleden, men det er kun denne ene igjen. Lenger fram på meiene er det festet en tverrstokk. Geita har vegmeier som går fra den faste banken via tverrstokken fram til meiespissene. Geitmeiene er jernskodd. Skoningen er bøyd over meiespissene cirka 12 cm bakover på meienes overside. Jernbeslag og skoning er skrudd eller naglet fast til treverket. Under bukkens og geitas banker er det skrudd fast et flatjern til avstiving av kjelken. Flatjernet er bøyd og festet med skruer til bankene og meiene.
  Photo: Anno Norsk skogmuseum
 • Gjenstanden er en miniatyrutgave av en ordinær tømmerrustning utført i målestokken 1:4. En ordinær tømmerrustning som trekkes av hest ville altså være 4 ganger større. Tømmerrustningen er konstruert som en leke for barn. Den trekkes av mennesker. Gjenstanden består av tre deler, drag, bukk og geit som sammen utgjør barnesleden, tømmerrustningen. Draget (dragarmene), "skjekene", er utformet slik at et barn kan få godt grep om dem når de skal dra rustningen etter seg. Trekkstengene har en krumning som til forveksling ligner en trillebårs håndtak. Draget er festet til en kjelke, bukk. På yttersiden av bukkemeiene er det et jernbeslag med en ring. Draget har tilsvarende ring. Ringene tres i hverandre og holdes festet sammen med en trekile (en slags selepinne). Draget kan dermed lett festes til og løsnes fra bukken. Bukken har en fast bank som er nedfelt i bukkens meier, dyne. Oppå den faste banken er det festet en svingbank som er jernbeslått i hele bredden. I hver ende på svingbanken er det en smidd jernring. Til den ene jernringen er det festet en kjetting. Kjettingen brukes til å stramme lasset fast til bukken. Stramminga foretas med benningsbjønn. Meiene på bukken har jernskoning. Skoningen er bøyd over meiespissene og cirka 46 cm bakover på meienes overside. På bukkens faste banke er det en jernkrok som geita, den bakre kjelken, festes til. En jernlenke, trosse, er festet til to jernringer, hengsler, i geitmeiens jernskoning. Denne jernlenken, kjettingen, festes til kroken på bukkens faste bank. Geita har en fast bank som også har jernbeslag i hele bredden og en jernring i hver ende. Gjennom hver jernring er det tredd en kjetting. Disse kjettingene brukes til å stramme lasset. Det sitter en benningsbjønn festet til jernlenkene. Opprinnelig hørte det to benningsbjørner (bjønner) til sleden, men det er kun denne ene igjen. Lenger fram på meiene er det festet en tverrstokk. Geita har vegmeier som går fra den faste banken via tverrstokken fram til meiespissene. Geitmeiene er jernskodd. Skoningen er bøyd over meiespissene cirka 12 cm bakover på meienes overside. Jernbeslag og skoning er skrudd eller naglet fast til treverket. Under bukkens og geitas banker er det skrudd fast et flatjern til avstiving av kjelken. Flatjernet er bøyd og festet med skruer til bankene og meiene.
  Photo: Anno Norsk skogmuseum
 • Gjenstanden er en miniatyrutgave av en ordinær tømmerrustning utført i målestokken 1:4. En ordinær tømmerrustning som trekkes av hest ville altså være 4 ganger større. Tømmerrustningen er konstruert som en leke for barn. Den trekkes av mennesker. Gjenstanden består av tre deler, drag, bukk og geit som sammen utgjør barnesleden, tømmerrustningen. Draget (dragarmene), "skjekene", er utformet slik at et barn kan få godt grep om dem når de skal dra rustningen etter seg. Trekkstengene har en krumning som til forveksling ligner en trillebårs håndtak. Draget er festet til en kjelke, bukk. På yttersiden av bukkemeiene er det et jernbeslag med en ring. Draget har tilsvarende ring. Ringene tres i hverandre og holdes festet sammen med en trekile (en slags selepinne). Draget kan dermed lett festes til og løsnes fra bukken. Bukken har en fast bank som er nedfelt i bukkens meier, dyne. Oppå den faste banken er det festet en svingbank som er jernbeslått i hele bredden. I hver ende på svingbanken er det en smidd jernring. Til den ene jernringen er det festet en kjetting. Kjettingen brukes til å stramme lasset fast til bukken. Stramminga foretas med benningsbjønn. Meiene på bukken har jernskoning. Skoningen er bøyd over meiespissene og cirka 46 cm bakover på meienes overside. På bukkens faste banke er det en jernkrok som geita, den bakre kjelken, festes til. En jernlenke, trosse, er festet til to jernringer, hengsler, i geitmeiens jernskoning. Denne jernlenken, kjettingen, festes til kroken på bukkens faste bank. Geita har en fast bank som også har jernbeslag i hele bredden og en jernring i hver ende. Gjennom hver jernring er det tredd en kjetting. Disse kjettingene brukes til å stramme lasset. Det sitter en benningsbjønn festet til jernlenkene. Opprinnelig hørte det to benningsbjørner (bjønner) til sleden, men det er kun denne ene igjen. Lenger fram på meiene er det festet en tverrstokk. Geita har vegmeier som går fra den faste banken via tverrstokken fram til meiespissene. Geitmeiene er jernskodd. Skoningen er bøyd over meiespissene cirka 12 cm bakover på meienes overside. Jernbeslag og skoning er skrudd eller naglet fast til treverket. Under bukkens og geitas banker er det skrudd fast et flatjern til avstiving av kjelken. Flatjernet er bøyd og festet med skruer til bankene og meiene.
  Photo: Anno Norsk skogmuseum
 • Gjenstanden er en miniatyrutgave av en ordinær tømmerrustning utført i målestokken 1:4. En ordinær tømmerrustning som trekkes av hest ville altså være 4 ganger større. Tømmerrustningen er konstruert som en leke for barn. Den trekkes av mennesker. Gjenstanden består av tre deler, drag, bukk og geit som sammen utgjør barnesleden, tømmerrustningen. Draget (dragarmene), "skjekene", er utformet slik at et barn kan få godt grep om dem når de skal dra rustningen etter seg. Trekkstengene har en krumning som til forveksling ligner en trillebårs håndtak. Draget er festet til en kjelke, bukk. På yttersiden av bukkemeiene er det et jernbeslag med en ring. Draget har tilsvarende ring. Ringene tres i hverandre og holdes festet sammen med en trekile (en slags selepinne). Draget kan dermed lett festes til og løsnes fra bukken. Bukken har en fast bank som er nedfelt i bukkens meier, dyne. Oppå den faste banken er det festet en svingbank som er jernbeslått i hele bredden. I hver ende på svingbanken er det en smidd jernring. Til den ene jernringen er det festet en kjetting. Kjettingen brukes til å stramme lasset fast til bukken. Stramminga foretas med benningsbjønn. Meiene på bukken har jernskoning. Skoningen er bøyd over meiespissene og cirka 46 cm bakover på meienes overside. På bukkens faste banke er det en jernkrok som geita, den bakre kjelken, festes til. En jernlenke, trosse, er festet til to jernringer, hengsler, i geitmeiens jernskoning. Denne jernlenken, kjettingen, festes til kroken på bukkens faste bank. Geita har en fast bank som også har jernbeslag i hele bredden og en jernring i hver ende. Gjennom hver jernring er det tredd en kjetting. Disse kjettingene brukes til å stramme lasset. Det sitter en benningsbjønn festet til jernlenkene. Opprinnelig hørte det to benningsbjørner (bjønner) til sleden, men det er kun denne ene igjen. Lenger fram på meiene er det festet en tverrstokk. Geita har vegmeier som går fra den faste banken via tverrstokken fram til meiespissene. Geitmeiene er jernskodd. Skoningen er bøyd over meiespissene cirka 12 cm bakover på meienes overside. Jernbeslag og skoning er skrudd eller naglet fast til treverket. Under bukkens og geitas banker er det skrudd fast et flatjern til avstiving av kjelken. Flatjernet er bøyd og festet med skruer til bankene og meiene.
  Photo: Anno Norsk skogmuseum

Slede

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to