• Papplate med ferdig utregnet kubikkinnhold for en bestemt halvmeterlengde pr. plateside (8 - 22 halvmeter). Det er to tabeller på hver plate. Tabellen viser kubikkinnholdet for stokker med diamter fra 8-25 cm. Stokkenes diametermål er satt opp i øverkant på plata. Diametermålet er satt opp i halve centimeter. I underkant står den aktuelle halvmeterlengden. Denne platen viser kubikkinnholdet for stokker med en lengde på 20 halvmetre på den ene siden og for stokker med 21 halvmetre på den andre siden. 
På hver side av pappplaten er det satt inn antall stokker som man kan beregne kubbikkinnholdet for. Eksempel: Denne platens ene side beregner kubikkinnholdet for stokker som er 20 halvmeter lange. Det vil si at når man har diameteren som f eks. kan være 20 cm og 10 stokker som er 20 halvmeter lange vil man få et kubikkinnhold på 3, 142 kubikkmeter. Fra 1 - 80 har tabellen avlesningsmulighet for hver stokk. Fra 80 er det et sprang til 90 og 100. Fra 100 og oppover er det inndelt for hver 100. stokk opp til 900.
    Photo: Norsk skogmuseum
  • Papplate med ferdig utregnet kubikkinnhold for en bestemt halvmeterlengde pr. plateside (8 - 22 halvmeter). Det er to tabeller på hver plate. Tabellen viser kubikkinnholdet for stokker med diamter fra 8-25 cm. Stokkenes diametermål er satt opp i øverkant på plata. Diametermålet er satt opp i halve centimeter. I underkant står den aktuelle halvmeterlengden. Denne platen viser kubikkinnholdet for stokker med en lengde på 20 halvmetre på den ene siden og for stokker med 21 halvmetre på den andre siden. 
På hver side av pappplaten er det satt inn antall stokker som man kan beregne kubbikkinnholdet for. Eksempel: Denne platens ene side beregner kubikkinnholdet for stokker som er 20 halvmeter lange. Det vil si at når man har diameteren som f eks. kan være 20 cm og 10 stokker som er 20 halvmeter lange vil man få et kubikkinnhold på 3, 142 kubikkmeter. Fra 1 - 80 har tabellen avlesningsmulighet for hver stokk. Fra 80 er det et sprang til 90 og 100. Fra 100 og oppover er det inndelt for hver 100. stokk opp til 900.
    Photo: Norsk skogmuseum

Kubikkberegningsplate

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to