• Papplate med ferdig utregnet kubikkinnhold for tømmerstokker med bestemte halvmeterlengder. Plata har tabell for 17 halvmeter lange tømmerstokker på den ene side og 16-halvmetringer på den andre (markert med symbolene «17/2 m.» og «16/2» nederst, under tabellene). I den øvre enden finner vi «fete» diametertall i synkende orden (fra 25 til 8) når tabellen leses fra venstre mot høyre. Disse tallene refererer trolig til hele og halve centimetermål, ikke til tommeenheter, som ellers var vanlige i skogbruket. Tabellen har 37 kolonner, hvorav de to ytterste refererer til antall stokker - nederst fra 1 til 80, ovenfor for 90, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 og 900. viser kubikkinnholdet for stokker med diametere fra 8 til 25 cm. 

Denne papplata med tabellariske volumdata er lagd til Severin Tresengs patenterte kubikkberegningsapparat (jfr. SJF.01144, SJF.01145, SJF.05089 og SJF.13413). Dette var en kasseformet innretning med ei sidehengslet ramme med glass (43,5 X 44,5 centimeter) på toppen. Papptabellen ble lagt under dette lokket. På oversida var det en todelt linjal som kunne parallellforskyves i tabellens bredderetning, noe som reduserte faren for feilavlesninger.
 
Eksempel: Tabellen på oversida av denne plata beregner kubikkinnholdet for stokker som er 16 halvmeter lange. Har man 10 stokker med denne lengden og 20 centimeters diameter, vil man, uten regneoperasjoner, kunne lese ut av tabellen at dette partiet har et samlet volum på 2,513 kubikkmeter.
    Photo: Ljøstad, Ole-Thorstein / Anno Norsk skogmuseum
  • Papplate med ferdig utregnet kubikkinnhold for tømmerstokker med bestemte halvmeterlengder. Plata har tabell for 17 halvmeter lange tømmerstokker på den ene side og 16-halvmetringer på den andre (markert med symbolene «17/2 m.» og «16/2» nederst, under tabellene). I den øvre enden finner vi «fete» diametertall i synkende orden (fra 25 til 8) når tabellen leses fra venstre mot høyre. Disse tallene refererer trolig til hele og halve centimetermål, ikke til tommeenheter, som ellers var vanlige i skogbruket. Tabellen har 37 kolonner, hvorav de to ytterste refererer til antall stokker - nederst fra 1 til 80, ovenfor for 90, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 og 900. viser kubikkinnholdet for stokker med diametere fra 8 til 25 cm. 

Denne papplata med tabellariske volumdata er lagd til Severin Tresengs patenterte kubikkberegningsapparat (jfr. SJF.01144, SJF.01145, SJF.05089 og SJF.13413). Dette var en kasseformet innretning med ei sidehengslet ramme med glass (43,5 X 44,5 centimeter) på toppen. Papptabellen ble lagt under dette lokket. På oversida var det en todelt linjal som kunne parallellforskyves i tabellens bredderetning, noe som reduserte faren for feilavlesninger.
 
Eksempel: Tabellen på oversida av denne plata beregner kubikkinnholdet for stokker som er 16 halvmeter lange. Har man 10 stokker med denne lengden og 20 centimeters diameter, vil man, uten regneoperasjoner, kunne lese ut av tabellen at dette partiet har et samlet volum på 2,513 kubikkmeter.
    Photo: Ljøstad, Ole-Thorstein / Anno Norsk skogmuseum

Kubikkberegningsplate

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to