• Sag, produsert med sikte på felling av trær, såkalt «tømmersvans». Redskapet er 91 centimeter langt, målt langs bladryggen og inkludert handtaket. Bladet er lagd av 1 millimeter tjukt valsestål. Det har noenlunde rettlinjet ryggparti mens tannlinja er en aning konvekst buet. Bladbredden avtar mot den ytre enden. Her er bladet 6,2 centimeter bredt, mens den «bakre» enden er 13,4 centimeter bred (begge mål tatt ved ytterste tann). Saga har 49 støtstilte tenner jevnt fordelt over ei tannlinje som er 72,5 centimeter lang. Disse tennene er om lag 13 millimeter høye. Sagtennene er vigget slik at de vil etterlate seg et skår med minsdt 2,5 millimeters bredde. I den bakre enden av bladet er det ett gjennombrutt hull oppunder bladryggen, cirka 10 centimeter framfor handtaket. Her skulle det antakelig være mulig å montere en «sagkamerat», ei spiralfjær med endekrok som ble forankret i treets yteved, slik at fjæra hjalp skopgsarbeideren med de skyvende bevegelsene. Bladet er rustent, men man kan ane konturtene av et fabrikkstempel på den høyre sida (sett i sagbrukerens perspektiv). Svansen har lakkert håndtak av 9 lags bjørkefinér. De ytre finérlagene har vært hyppig fukteksponerte og er noe oppsprukne. Disse skadene er forsøkt reparerte ved hjep av små jernspikere. Handtaket er festet til bladet ved hjelp av tre gjennombrutte messingskruer. Hodet på en av disse har et relieff med et kors omgitt av produsentens firmanavn, «SANDVIKENS JERNVERKS AB SANDVIKEN SWEDEN».
  Photo: Ljøstad, Ole-Thorstein / Anno Norsk skogmuseum
 • Sag, produsert med sikte på felling av trær, såkalt «tømmersvans». Redskapet er 91 centimeter langt, målt langs bladryggen og inkludert handtaket. Bladet er lagd av 1 millimeter tjukt valsestål. Det har noenlunde rettlinjet ryggparti mens tannlinja er en aning konvekst buet. Bladbredden avtar mot den ytre enden. Her er bladet 6,2 centimeter bredt, mens den «bakre» enden er 13,4 centimeter bred (begge mål tatt ved ytterste tann). Saga har 49 støtstilte tenner jevnt fordelt over ei tannlinje som er 72,5 centimeter lang. Disse tennene er om lag 13 millimeter høye. Sagtennene er vigget slik at de vil etterlate seg et skår med minsdt 2,5 millimeters bredde. I den bakre enden av bladet er det ett gjennombrutt hull oppunder bladryggen, cirka 10 centimeter framfor handtaket. Her skulle det antakelig være mulig å montere en «sagkamerat», ei spiralfjær med endekrok som ble forankret i treets yteved, slik at fjæra hjalp skopgsarbeideren med de skyvende bevegelsene. Bladet er rustent, men man kan ane konturtene av et fabrikkstempel på den høyre sida (sett i sagbrukerens perspektiv). Svansen har lakkert håndtak av 9 lags bjørkefinér. De ytre finérlagene har vært hyppig fukteksponerte og er noe oppsprukne. Disse skadene er forsøkt reparerte ved hjep av små jernspikere. Handtaket er festet til bladet ved hjelp av tre gjennombrutte messingskruer. Hodet på en av disse har et relieff med et kors omgitt av produsentens firmanavn, «SANDVIKENS JERNVERKS AB SANDVIKEN SWEDEN».
  Photo: Ljøstad, Ole-Thorstein / Anno Norsk skogmuseum
 • Sag, produsert med sikte på felling av trær, såkalt «tømmersvans». Redskapet er 91 centimeter langt, målt langs bladryggen og inkludert handtaket. Bladet er lagd av 1 millimeter tjukt valsestål. Det har noenlunde rettlinjet ryggparti mens tannlinja er en aning konvekst buet. Bladbredden avtar mot den ytre enden. Her er bladet 6,2 centimeter bredt, mens den «bakre» enden er 13,4 centimeter bred (begge mål tatt ved ytterste tann). Saga har 49 støtstilte tenner jevnt fordelt over ei tannlinje som er 72,5 centimeter lang. Disse tennene er om lag 13 millimeter høye. Sagtennene er vigget slik at de vil etterlate seg et skår med minsdt 2,5 millimeters bredde. I den bakre enden av bladet er det ett gjennombrutt hull oppunder bladryggen, cirka 10 centimeter framfor handtaket. Her skulle det antakelig være mulig å montere en «sagkamerat», ei spiralfjær med endekrok som ble forankret i treets yteved, slik at fjæra hjalp skopgsarbeideren med de skyvende bevegelsene. Bladet er rustent, men man kan ane konturtene av et fabrikkstempel på den høyre sida (sett i sagbrukerens perspektiv). Svansen har lakkert håndtak av 9 lags bjørkefinér. De ytre finérlagene har vært hyppig fukteksponerte og er noe oppsprukne. Disse skadene er forsøkt reparerte ved hjep av små jernspikere. Handtaket er festet til bladet ved hjelp av tre gjennombrutte messingskruer. Hodet på en av disse har et relieff med et kors omgitt av produsentens firmanavn, «SANDVIKENS JERNVERKS AB SANDVIKEN SWEDEN».
  Photo: Ljøstad, Ole-Thorstein / Anno Norsk skogmuseum

Sag

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to