• Falshøvel eller gradhøvel, lagd for at snekkeren skulle kunne høvle spor langs kantene på lange, rette arbeidsstykker. Høvelstokken er 30,0 centimeter lang, drøyt 3,2 centimeter bred og 6,4 centimeter høy. Den er glatthøvlet på alle sider i lengderetningen, mens tverrendene er kuttet med bandsag. Kantene mellom oversida og tverrendene er avrundete. Langs det som når redskapet holdes i arbeidsstilling vil være venstre kant av såla er det påspikret ei lekt med tverrsnitt 1,6 X 2,1 centimeter. Denne skulle føres langs ytterkanten på arbeidsstykket og fungere som styrelist. Inkludert dette elementet er høvelstokken 8,0 centimeter høy. Den gjenværende delen av såla er 1,0 centimeter bred. På den høyre sida av høvelstokken er det innskåret et skrått spor som er cirka 1,0 centimeter djupt. Den bakre og nedre kanten av dette sporet danner et skråplan, ei «seng» som skulle tjene som anlegg for høveltanna. Denne senga danner en vinkel på cirka 43 grader med høvelsåla. Tanna er 12,7 centimeter lang. Eggen er 1,1 centimeter bred og fasslipt. Her er spalta tanna ligger i tilpasset dette elementets dimensjon, så det har ikke vært behov for noen kile. Tanna holdes på plass av ei jernskive og to maskinskruer, som er ført gjennom høvelstokken på tvers (og med en skrue på hver side av tanna. Framfor den nedre delen av tanna er det en noenlunde halvsirkelformet utsparing, et åpent sponhus, på høyre side av høvelstokken. Framfor denne er det utspart et spor for et rissejern, en stålkomponent som skulle sørge for at falsen fikk en rett kant. Sjølve rissejernet mangler. Den vestre sideflata er merket «CTD3» ved hjelp av et svijernstempel. Bokstavene er initialene til Christiania Tømmerdirektion, som administrerte tømmerfløtinga i Glommavassdraget ovenfor innsjøen Øyeren. 3-tallet kan referere til 3. distrikt i Tømmerdirektionens organisasjonsstruktur.
    Photo: Ljøstad, Ole-Thorstein / Anno Norsk skogmuseum
  • Falshøvel eller gradhøvel, lagd for at snekkeren skulle kunne høvle spor langs kantene på lange, rette arbeidsstykker. Høvelstokken er 30,0 centimeter lang, drøyt 3,2 centimeter bred og 6,4 centimeter høy. Den er glatthøvlet på alle sider i lengderetningen, mens tverrendene er kuttet med bandsag. Kantene mellom oversida og tverrendene er avrundete. Langs det som når redskapet holdes i arbeidsstilling vil være venstre kant av såla er det påspikret ei lekt med tverrsnitt 1,6 X 2,1 centimeter. Denne skulle føres langs ytterkanten på arbeidsstykket og fungere som styrelist. Inkludert dette elementet er høvelstokken 8,0 centimeter høy. Den gjenværende delen av såla er 1,0 centimeter bred. På den høyre sida av høvelstokken er det innskåret et skrått spor som er cirka 1,0 centimeter djupt. Den bakre og nedre kanten av dette sporet danner et skråplan, ei «seng» som skulle tjene som anlegg for høveltanna. Denne senga danner en vinkel på cirka 43 grader med høvelsåla. Tanna er 12,7 centimeter lang. Eggen er 1,1 centimeter bred og fasslipt. Her er spalta tanna ligger i tilpasset dette elementets dimensjon, så det har ikke vært behov for noen kile. Tanna holdes på plass av ei jernskive og to maskinskruer, som er ført gjennom høvelstokken på tvers (og med en skrue på hver side av tanna. Framfor den nedre delen av tanna er det en noenlunde halvsirkelformet utsparing, et åpent sponhus, på høyre side av høvelstokken. Framfor denne er det utspart et spor for et rissejern, en stålkomponent som skulle sørge for at falsen fikk en rett kant. Sjølve rissejernet mangler. Den vestre sideflata er merket «CTD3» ved hjelp av et svijernstempel. Bokstavene er initialene til Christiania Tømmerdirektion, som administrerte tømmerfløtinga i Glommavassdraget ovenfor innsjøen Øyeren. 3-tallet kan referere til 3. distrikt i Tømmerdirektionens organisasjonsstruktur.
    Photo: Ljøstad, Ole-Thorstein / Anno Norsk skogmuseum
  • Falshøvel eller gradhøvel, lagd for at snekkeren skulle kunne høvle spor langs kantene på lange, rette arbeidsstykker. Høvelstokken er 30,0 centimeter lang, drøyt 3,2 centimeter bred og 6,4 centimeter høy. Den er glatthøvlet på alle sider i lengderetningen, mens tverrendene er kuttet med bandsag. Kantene mellom oversida og tverrendene er avrundete. Langs det som når redskapet holdes i arbeidsstilling vil være venstre kant av såla er det påspikret ei lekt med tverrsnitt 1,6 X 2,1 centimeter. Denne skulle føres langs ytterkanten på arbeidsstykket og fungere som styrelist. Inkludert dette elementet er høvelstokken 8,0 centimeter høy. Den gjenværende delen av såla er 1,0 centimeter bred. På den høyre sida av høvelstokken er det innskåret et skrått spor som er cirka 1,0 centimeter djupt. Den bakre og nedre kanten av dette sporet danner et skråplan, ei «seng» som skulle tjene som anlegg for høveltanna. Denne senga danner en vinkel på cirka 43 grader med høvelsåla. Tanna er 12,7 centimeter lang. Eggen er 1,1 centimeter bred og fasslipt. Her er spalta tanna ligger i tilpasset dette elementets dimensjon, så det har ikke vært behov for noen kile. Tanna holdes på plass av ei jernskive og to maskinskruer, som er ført gjennom høvelstokken på tvers (og med en skrue på hver side av tanna. Framfor den nedre delen av tanna er det en noenlunde halvsirkelformet utsparing, et åpent sponhus, på høyre side av høvelstokken. Framfor denne er det utspart et spor for et rissejern, en stålkomponent som skulle sørge for at falsen fikk en rett kant. Sjølve rissejernet mangler. Den vestre sideflata er merket «CTD3» ved hjelp av et svijernstempel. Bokstavene er initialene til Christiania Tømmerdirektion, som administrerte tømmerfløtinga i Glommavassdraget ovenfor innsjøen Øyeren. 3-tallet kan referere til 3. distrikt i Tømmerdirektionens organisasjonsstruktur.
    Photo: Ljøstad, Ole-Thorstein / Anno Norsk skogmuseum

Høvel

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to