• Øks - brukt til merking av fløtingstømmer i målings- og annammingsprosessen som foregikk langs vassdragene i overgangsfasen mellom vinter og vår, da tømmerstokkene etter måling formelt skiftet eier - fra skogeieren, som hadde organisert hogst og framkjøring, til sagbruk eller treforedlingsbedrift, som kjøpte tømmeret med sikte på videre bearbeiding til produkter som var salgbare på et større marked. 

Øksehodet (den smidde delen) er 18 centimeter høyt fra eggpartiet til nakken. Nakkedelen er 6,4 centimeter lang og 3,5 centimeter bred (bak). Øksenakken er forsterket med ei 5,9 centimeter lang, 3,5 centimeter bred og 1 centimeter tjukk stålplate. Den nedre delen av øksehodet består av en noenlunde rett akse med rektangulært tverrsnitt. I den nedre enden av denne er det utsmidd en om lag 3,3 centimeter høy «sko» med profilert, fasslipt egg på forsida av øksehodets sentralakse. Det er slått ut et skår fra eggen, antakelig fordi smeden ikke har vært optimalt heldig med herdingsprosessen. Her finnes ikke noe smedstempel. 

Denne øksa har et snaut 59 centimeter langt og forholdsvis rett skaft, muligens lagd av bjørkevirke. Som økseskaft flest er dette bredest og høyderetningen og smalest i bredderetningen i den fremre enden og mer rundovalt bakover. Skaftet er kilet med en trekile og en noe mindre jernkile som skulle redusere faren for at øksa løsnet fra skaftet under merkingsarbeidet.

Det ble påslått tømmer i Trysilvassdraget, der det var Klarälvens Flottningsförening som administrerte fløtinga.

Litt generell informasjon om bruken av merkeøkser i skogbruket finnes under fanen «Opplysninger».

Skaft m/langsgående sprekk (ca. 3 cm) på side 5, 5 cm fra enden. Merkeeggen har bruddskade. Øksehode har profilegget "sko" med åpning øverst (avløp for flis som slås løs under merking). Ubehandlet skaft. Øksehammer har trapesformet topp på 5, 9x3, 5/3, 2 cm. Øksa har vært brukt i Trysilvassdraget.
    Photo: Ljøstad, Ole-Thorstein / Anno Norsk skogmuseum
  • Øks - brukt til merking av fløtingstømmer i målings- og annammingsprosessen som foregikk langs vassdragene i overgangsfasen mellom vinter og vår, da tømmerstokkene etter måling formelt skiftet eier - fra skogeieren, som hadde organisert hogst og framkjøring, til sagbruk eller treforedlingsbedrift, som kjøpte tømmeret med sikte på videre bearbeiding til produkter som var salgbare på et større marked. 

Øksehodet (den smidde delen) er 18 centimeter høyt fra eggpartiet til nakken. Nakkedelen er 6,4 centimeter lang og 3,5 centimeter bred (bak). Øksenakken er forsterket med ei 5,9 centimeter lang, 3,5 centimeter bred og 1 centimeter tjukk stålplate. Den nedre delen av øksehodet består av en noenlunde rett akse med rektangulært tverrsnitt. I den nedre enden av denne er det utsmidd en om lag 3,3 centimeter høy «sko» med profilert, fasslipt egg på forsida av øksehodets sentralakse. Det er slått ut et skår fra eggen, antakelig fordi smeden ikke har vært optimalt heldig med herdingsprosessen. Her finnes ikke noe smedstempel. 

Denne øksa har et snaut 59 centimeter langt og forholdsvis rett skaft, muligens lagd av bjørkevirke. Som økseskaft flest er dette bredest og høyderetningen og smalest i bredderetningen i den fremre enden og mer rundovalt bakover. Skaftet er kilet med en trekile og en noe mindre jernkile som skulle redusere faren for at øksa løsnet fra skaftet under merkingsarbeidet.

Det ble påslått tømmer i Trysilvassdraget, der det var Klarälvens Flottningsförening som administrerte fløtinga.

Litt generell informasjon om bruken av merkeøkser i skogbruket finnes under fanen «Opplysninger».

Skaft m/langsgående sprekk (ca. 3 cm) på side 5, 5 cm fra enden. Merkeeggen har bruddskade. Øksehode har profilegget "sko" med åpning øverst (avløp for flis som slås løs under merking). Ubehandlet skaft. Øksehammer har trapesformet topp på 5, 9x3, 5/3, 2 cm. Øksa har vært brukt i Trysilvassdraget.
    Photo: Ljøstad, Ole-Thorstein / Anno Norsk skogmuseum

Øks

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to