• Øks - brukt til merking av fløtingstømmer i målings- og annammingsprosessen som foregikk langs vassdragene i overgangsfasen mellom vinter og vår, da tømmerstokkene etter måling formelt skiftet eier - fra skogeieren, som hadde organisert hogst og framkjøring, til sagbruk eller treforedlingsbedrift, som kjøpte tømmeret med sikte på videre bearbeiding til produkter som var salgbare på et større marked. 

Øksehodet (den smidde delen) er 15,5 centimeter høyt fra eggpartiet til nakken. Nakkedelen er 6,5 centimeter lang og 2,9 centimeter bred (bakerst) . Øksenakken er en aning konvekst buet i lengderetningen. Kjakene på begge sider av «øyet» (skafthullet) smalner fra øksenakken mot buksida av skaftet. Den nedre delen av øksehodet består av en skrå akse med rektangulært tverrsnitt. I den nedre enden av denne er det utsmidd en om lag 3,7 centimeter høy «sko» med profilert, fasslipt egg på forsida av øksehodets sentralakse. Her finnes ikke noe smedstempel. 

Denne øksa har et cirka 53 centimeter langt og forholdsvis rett skaft, lagd av bjørkevirke. Som økseskaft flest er dette bredest og høyderetningen og smalest i bredderetningen i den fremre enden. Her er skaftet kilet med en jernkile som skulle redusere faren for at øksa løsnet fra skaftet under merkingsarbeidet.

Dette øksemerket (som er kileformet) finnes på merkekart for Klarälvens Flottningsförening. Det ble påslått tømmer i Trysilvassdraget som var innkjøpt til treforedlingsbedriften AB Mölnbacka (sulfittømmer), som dreve treforedlingsindustri i Värmland i Sverige.

Litt generell informasjon om bruken av merkeøkser i skogbruket finnes under fanen «Opplysninger».
    Photo: Ljøstad, Ole-Thorstein / Anno Norsk skogmuseum
  • Øks - brukt til merking av fløtingstømmer i målings- og annammingsprosessen som foregikk langs vassdragene i overgangsfasen mellom vinter og vår, da tømmerstokkene etter måling formelt skiftet eier - fra skogeieren, som hadde organisert hogst og framkjøring, til sagbruk eller treforedlingsbedrift, som kjøpte tømmeret med sikte på videre bearbeiding til produkter som var salgbare på et større marked. 

Øksehodet (den smidde delen) er 15,5 centimeter høyt fra eggpartiet til nakken. Nakkedelen er 6,5 centimeter lang og 2,9 centimeter bred (bakerst) . Øksenakken er en aning konvekst buet i lengderetningen. Kjakene på begge sider av «øyet» (skafthullet) smalner fra øksenakken mot buksida av skaftet. Den nedre delen av øksehodet består av en skrå akse med rektangulært tverrsnitt. I den nedre enden av denne er det utsmidd en om lag 3,7 centimeter høy «sko» med profilert, fasslipt egg på forsida av øksehodets sentralakse. Her finnes ikke noe smedstempel. 

Denne øksa har et cirka 53 centimeter langt og forholdsvis rett skaft, lagd av bjørkevirke. Som økseskaft flest er dette bredest og høyderetningen og smalest i bredderetningen i den fremre enden. Her er skaftet kilet med en jernkile som skulle redusere faren for at øksa løsnet fra skaftet under merkingsarbeidet.

Dette øksemerket (som er kileformet) finnes på merkekart for Klarälvens Flottningsförening. Det ble påslått tømmer i Trysilvassdraget som var innkjøpt til treforedlingsbedriften AB Mölnbacka (sulfittømmer), som dreve treforedlingsindustri i Värmland i Sverige.

Litt generell informasjon om bruken av merkeøkser i skogbruket finnes under fanen «Opplysninger».
    Photo: Ljøstad, Ole-Thorstein / Anno Norsk skogmuseum

Øks

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to