• Tollekniv med slire. Slira er signer "T. B. ", som skal være initialene til Trygve Brenna fra Åmot på Modum. Bladet er 8, 2 centimeter langt og 1, 9 centimeter bredt ved brystinga. På den bakre delen av nakken, som er om lag 0, 5 centimeter bred, er det filt to tverrstreker og et kryss. Høyre bladside har tre innstemplete initialer, antakelig "Ø. L. S. ", innskrevet i ei buet ramme. Denne signaturen ble brukt av eggsmeden Knut Knutsen Øyo (1860-1921), og seinere av firmaet til sønnene Lars, Thomas, Knut og Olav Øyo, «Øyo ljåsmie». Dette navnet ble brukt etter 1. verdenskrig. Firmanavnet ble for øvrig endret til «Brødrene Øyo» i 1941, som en konsekvens av at produktspekteret bedriften kunne levere var blitt bredere, og av at ljåblader ikke lenger var det dominerende produktet. Bladet på denne kniven bærer preg av å være slipt mange ganger. 

Skaftet er lagd av flammebjørk Det er snaut 9, 5 centimeter langt og har en noe konveks form i lengderetningen og et ovalt tverrsnitt (snaut 2, 5 X 1, 95 centimeter på midten). Begge ytterender er forsterket med 2, 0 centimeter brede nysølvholker med inngraverte linje-, bue- og rombemønstre. I enden av bakholken er det påsatt ei rombeformet plate, som den dreide knoppen enden av knivbladets tange er forankret i er festet mot. Tredelen av skaftet har en lys gulbrun farge som muligens skyldes forsiktig beising. Kniven - inkludert blad, skaft og knopp - er 18, 7 centimeter lang. 

Kniven har treslire, lagd av flammebjørk og bundet sammen av nysølvbeslag. Slirebeslaget består av to spenger langs sidene, som holdes ihop av tre holker: en munningsholk (øverholken), en midtholk og en doppsko. Munningsholken har samme dekor som holkene på skaftet, altså linjemønster (parallelt med overkant), bue- og rombemønster (skravert). Nederkanten på denne holken har et profilert mønster på den sida som skulle vendes fram når kniven ble båret i bukselinninga. På baksida er det påloddetei hengsle for en beltestropp med "smikk" av brunsvart lær. Den bakre delen av denne stroppen har spalte for på- og avknepping, den fremre et hull for forankring av kniven i knoppen i skaftenden. Midtholken på slira har inngravert to "skraverte" romber, og har profilerte kanter på forsida av slira. Baksida er glatt, bortsett fra at det er her knivmakeren har gravert inn initialene sine med ei kort pil på hver side. Doppskolen er tilnærmet rektangulær og har en trefliket "rombe-rosett" som en profilert overkant som dekor på forsida. I enden av doppskoen er det påsatt en dreid knopp av samme type som den som er brukt i øverenden av skaftet. 

Redskapet veier 135 gram, herav sjølve kniven 70 gram.
  Photo: Ljøstad, Ole-Thorstein / Anno Norsk skogmuseum
 • Tollekniv med slire. Slira er signer "T. B. ", som skal være initialene til Trygve Brenna fra Åmot på Modum. Bladet er 8, 2 centimeter langt og 1, 9 centimeter bredt ved brystinga. På den bakre delen av nakken, som er om lag 0, 5 centimeter bred, er det filt to tverrstreker og et kryss. Høyre bladside har tre innstemplete initialer, antakelig "Ø. L. S. ", innskrevet i ei buet ramme. Denne signaturen ble brukt av eggsmeden Knut Knutsen Øyo (1860-1921), og seinere av firmaet til sønnene Lars, Thomas, Knut og Olav Øyo, «Øyo ljåsmie». Dette navnet ble brukt etter 1. verdenskrig. Firmanavnet ble for øvrig endret til «Brødrene Øyo» i 1941, som en konsekvens av at produktspekteret bedriften kunne levere var blitt bredere, og av at ljåblader ikke lenger var det dominerende produktet. Bladet på denne kniven bærer preg av å være slipt mange ganger. 

Skaftet er lagd av flammebjørk Det er snaut 9, 5 centimeter langt og har en noe konveks form i lengderetningen og et ovalt tverrsnitt (snaut 2, 5 X 1, 95 centimeter på midten). Begge ytterender er forsterket med 2, 0 centimeter brede nysølvholker med inngraverte linje-, bue- og rombemønstre. I enden av bakholken er det påsatt ei rombeformet plate, som den dreide knoppen enden av knivbladets tange er forankret i er festet mot. Tredelen av skaftet har en lys gulbrun farge som muligens skyldes forsiktig beising. Kniven - inkludert blad, skaft og knopp - er 18, 7 centimeter lang. 

Kniven har treslire, lagd av flammebjørk og bundet sammen av nysølvbeslag. Slirebeslaget består av to spenger langs sidene, som holdes ihop av tre holker: en munningsholk (øverholken), en midtholk og en doppsko. Munningsholken har samme dekor som holkene på skaftet, altså linjemønster (parallelt med overkant), bue- og rombemønster (skravert). Nederkanten på denne holken har et profilert mønster på den sida som skulle vendes fram når kniven ble båret i bukselinninga. På baksida er det påloddetei hengsle for en beltestropp med "smikk" av brunsvart lær. Den bakre delen av denne stroppen har spalte for på- og avknepping, den fremre et hull for forankring av kniven i knoppen i skaftenden. Midtholken på slira har inngravert to "skraverte" romber, og har profilerte kanter på forsida av slira. Baksida er glatt, bortsett fra at det er her knivmakeren har gravert inn initialene sine med ei kort pil på hver side. Doppskolen er tilnærmet rektangulær og har en trefliket "rombe-rosett" som en profilert overkant som dekor på forsida. I enden av doppskoen er det påsatt en dreid knopp av samme type som den som er brukt i øverenden av skaftet. 

Redskapet veier 135 gram, herav sjølve kniven 70 gram.
  Photo: Ljøstad, Ole-Thorstein / Anno Norsk skogmuseum
 • Tollekniv med slire. Slira er signer "T. B. ", som skal være initialene til Trygve Brenna fra Åmot på Modum. Bladet er 8, 2 centimeter langt og 1, 9 centimeter bredt ved brystinga. På den bakre delen av nakken, som er om lag 0, 5 centimeter bred, er det filt to tverrstreker og et kryss. Høyre bladside har tre innstemplete initialer, antakelig "Ø. L. S. ", innskrevet i ei buet ramme. Denne signaturen ble brukt av eggsmeden Knut Knutsen Øyo (1860-1921), og seinere av firmaet til sønnene Lars, Thomas, Knut og Olav Øyo, «Øyo ljåsmie». Dette navnet ble brukt etter 1. verdenskrig. Firmanavnet ble for øvrig endret til «Brødrene Øyo» i 1941, som en konsekvens av at produktspekteret bedriften kunne levere var blitt bredere, og av at ljåblader ikke lenger var det dominerende produktet. Bladet på denne kniven bærer preg av å være slipt mange ganger. 

Skaftet er lagd av flammebjørk Det er snaut 9, 5 centimeter langt og har en noe konveks form i lengderetningen og et ovalt tverrsnitt (snaut 2, 5 X 1, 95 centimeter på midten). Begge ytterender er forsterket med 2, 0 centimeter brede nysølvholker med inngraverte linje-, bue- og rombemønstre. I enden av bakholken er det påsatt ei rombeformet plate, som den dreide knoppen enden av knivbladets tange er forankret i er festet mot. Tredelen av skaftet har en lys gulbrun farge som muligens skyldes forsiktig beising. Kniven - inkludert blad, skaft og knopp - er 18, 7 centimeter lang. 

Kniven har treslire, lagd av flammebjørk og bundet sammen av nysølvbeslag. Slirebeslaget består av to spenger langs sidene, som holdes ihop av tre holker: en munningsholk (øverholken), en midtholk og en doppsko. Munningsholken har samme dekor som holkene på skaftet, altså linjemønster (parallelt med overkant), bue- og rombemønster (skravert). Nederkanten på denne holken har et profilert mønster på den sida som skulle vendes fram når kniven ble båret i bukselinninga. På baksida er det påloddetei hengsle for en beltestropp med "smikk" av brunsvart lær. Den bakre delen av denne stroppen har spalte for på- og avknepping, den fremre et hull for forankring av kniven i knoppen i skaftenden. Midtholken på slira har inngravert to "skraverte" romber, og har profilerte kanter på forsida av slira. Baksida er glatt, bortsett fra at det er her knivmakeren har gravert inn initialene sine med ei kort pil på hver side. Doppskolen er tilnærmet rektangulær og har en trefliket "rombe-rosett" som en profilert overkant som dekor på forsida. I enden av doppskoen er det påsatt en dreid knopp av samme type som den som er brukt i øverenden av skaftet. 

Redskapet veier 135 gram, herav sjølve kniven 70 gram.
  Photo: Ljøstad, Ole-Thorstein / Anno Norsk skogmuseum
 • Tollekniv med slire. Slira er signer "T. B. ", som skal være initialene til Trygve Brenna fra Åmot på Modum. Bladet er 8, 2 centimeter langt og 1, 9 centimeter bredt ved brystinga. På den bakre delen av nakken, som er om lag 0, 5 centimeter bred, er det filt to tverrstreker og et kryss. Høyre bladside har tre innstemplete initialer, antakelig "Ø. L. S. ", innskrevet i ei buet ramme. Denne signaturen ble brukt av eggsmeden Knut Knutsen Øyo (1860-1921), og seinere av firmaet til sønnene Lars, Thomas, Knut og Olav Øyo, «Øyo ljåsmie». Dette navnet ble brukt etter 1. verdenskrig. Firmanavnet ble for øvrig endret til «Brødrene Øyo» i 1941, som en konsekvens av at produktspekteret bedriften kunne levere var blitt bredere, og av at ljåblader ikke lenger var det dominerende produktet. Bladet på denne kniven bærer preg av å være slipt mange ganger. 

Skaftet er lagd av flammebjørk Det er snaut 9, 5 centimeter langt og har en noe konveks form i lengderetningen og et ovalt tverrsnitt (snaut 2, 5 X 1, 95 centimeter på midten). Begge ytterender er forsterket med 2, 0 centimeter brede nysølvholker med inngraverte linje-, bue- og rombemønstre. I enden av bakholken er det påsatt ei rombeformet plate, som den dreide knoppen enden av knivbladets tange er forankret i er festet mot. Tredelen av skaftet har en lys gulbrun farge som muligens skyldes forsiktig beising. Kniven - inkludert blad, skaft og knopp - er 18, 7 centimeter lang. 

Kniven har treslire, lagd av flammebjørk og bundet sammen av nysølvbeslag. Slirebeslaget består av to spenger langs sidene, som holdes ihop av tre holker: en munningsholk (øverholken), en midtholk og en doppsko. Munningsholken har samme dekor som holkene på skaftet, altså linjemønster (parallelt med overkant), bue- og rombemønster (skravert). Nederkanten på denne holken har et profilert mønster på den sida som skulle vendes fram når kniven ble båret i bukselinninga. På baksida er det påloddetei hengsle for en beltestropp med "smikk" av brunsvart lær. Den bakre delen av denne stroppen har spalte for på- og avknepping, den fremre et hull for forankring av kniven i knoppen i skaftenden. Midtholken på slira har inngravert to "skraverte" romber, og har profilerte kanter på forsida av slira. Baksida er glatt, bortsett fra at det er her knivmakeren har gravert inn initialene sine med ei kort pil på hver side. Doppskolen er tilnærmet rektangulær og har en trefliket "rombe-rosett" som en profilert overkant som dekor på forsida. I enden av doppskoen er det påsatt en dreid knopp av samme type som den som er brukt i øverenden av skaftet. 

Redskapet veier 135 gram, herav sjølve kniven 70 gram.
  Photo: Ljøstad, Ole-Thorstein / Anno Norsk skogmuseum
 • Tollekniv med slire. Slira er signer "T. B. ", som skal være initialene til Trygve Brenna fra Åmot på Modum. Bladet er 8, 2 centimeter langt og 1, 9 centimeter bredt ved brystinga. På den bakre delen av nakken, som er om lag 0, 5 centimeter bred, er det filt to tverrstreker og et kryss. Høyre bladside har tre innstemplete initialer, antakelig "Ø. L. S. ", innskrevet i ei buet ramme. Denne signaturen ble brukt av eggsmeden Knut Knutsen Øyo (1860-1921), og seinere av firmaet til sønnene Lars, Thomas, Knut og Olav Øyo, «Øyo ljåsmie». Dette navnet ble brukt etter 1. verdenskrig. Firmanavnet ble for øvrig endret til «Brødrene Øyo» i 1941, som en konsekvens av at produktspekteret bedriften kunne levere var blitt bredere, og av at ljåblader ikke lenger var det dominerende produktet. Bladet på denne kniven bærer preg av å være slipt mange ganger. 

Skaftet er lagd av flammebjørk Det er snaut 9, 5 centimeter langt og har en noe konveks form i lengderetningen og et ovalt tverrsnitt (snaut 2, 5 X 1, 95 centimeter på midten). Begge ytterender er forsterket med 2, 0 centimeter brede nysølvholker med inngraverte linje-, bue- og rombemønstre. I enden av bakholken er det påsatt ei rombeformet plate, som den dreide knoppen enden av knivbladets tange er forankret i er festet mot. Tredelen av skaftet har en lys gulbrun farge som muligens skyldes forsiktig beising. Kniven - inkludert blad, skaft og knopp - er 18, 7 centimeter lang. 

Kniven har treslire, lagd av flammebjørk og bundet sammen av nysølvbeslag. Slirebeslaget består av to spenger langs sidene, som holdes ihop av tre holker: en munningsholk (øverholken), en midtholk og en doppsko. Munningsholken har samme dekor som holkene på skaftet, altså linjemønster (parallelt med overkant), bue- og rombemønster (skravert). Nederkanten på denne holken har et profilert mønster på den sida som skulle vendes fram når kniven ble båret i bukselinninga. På baksida er det påloddetei hengsle for en beltestropp med "smikk" av brunsvart lær. Den bakre delen av denne stroppen har spalte for på- og avknepping, den fremre et hull for forankring av kniven i knoppen i skaftenden. Midtholken på slira har inngravert to "skraverte" romber, og har profilerte kanter på forsida av slira. Baksida er glatt, bortsett fra at det er her knivmakeren har gravert inn initialene sine med ei kort pil på hver side. Doppskolen er tilnærmet rektangulær og har en trefliket "rombe-rosett" som en profilert overkant som dekor på forsida. I enden av doppskoen er det påsatt en dreid knopp av samme type som den som er brukt i øverenden av skaftet. 

Redskapet veier 135 gram, herav sjølve kniven 70 gram.
  Photo: Ljøstad, Ole-Thorstein / Anno Norsk skogmuseum
 • Tollekniv med slire. Slira er signer "T. B. ", som skal være initialene til Trygve Brenna fra Åmot på Modum. Bladet er 8, 2 centimeter langt og 1, 9 centimeter bredt ved brystinga. På den bakre delen av nakken, som er om lag 0, 5 centimeter bred, er det filt to tverrstreker og et kryss. Høyre bladside har tre innstemplete initialer, antakelig "Ø. L. S. ", innskrevet i ei buet ramme. Denne signaturen ble brukt av eggsmeden Knut Knutsen Øyo (1860-1921), og seinere av firmaet til sønnene Lars, Thomas, Knut og Olav Øyo, «Øyo ljåsmie». Dette navnet ble brukt etter 1. verdenskrig. Firmanavnet ble for øvrig endret til «Brødrene Øyo» i 1941, som en konsekvens av at produktspekteret bedriften kunne levere var blitt bredere, og av at ljåblader ikke lenger var det dominerende produktet. Bladet på denne kniven bærer preg av å være slipt mange ganger. 

Skaftet er lagd av flammebjørk Det er snaut 9, 5 centimeter langt og har en noe konveks form i lengderetningen og et ovalt tverrsnitt (snaut 2, 5 X 1, 95 centimeter på midten). Begge ytterender er forsterket med 2, 0 centimeter brede nysølvholker med inngraverte linje-, bue- og rombemønstre. I enden av bakholken er det påsatt ei rombeformet plate, som den dreide knoppen enden av knivbladets tange er forankret i er festet mot. Tredelen av skaftet har en lys gulbrun farge som muligens skyldes forsiktig beising. Kniven - inkludert blad, skaft og knopp - er 18, 7 centimeter lang. 

Kniven har treslire, lagd av flammebjørk og bundet sammen av nysølvbeslag. Slirebeslaget består av to spenger langs sidene, som holdes ihop av tre holker: en munningsholk (øverholken), en midtholk og en doppsko. Munningsholken har samme dekor som holkene på skaftet, altså linjemønster (parallelt med overkant), bue- og rombemønster (skravert). Nederkanten på denne holken har et profilert mønster på den sida som skulle vendes fram når kniven ble båret i bukselinninga. På baksida er det påloddetei hengsle for en beltestropp med "smikk" av brunsvart lær. Den bakre delen av denne stroppen har spalte for på- og avknepping, den fremre et hull for forankring av kniven i knoppen i skaftenden. Midtholken på slira har inngravert to "skraverte" romber, og har profilerte kanter på forsida av slira. Baksida er glatt, bortsett fra at det er her knivmakeren har gravert inn initialene sine med ei kort pil på hver side. Doppskolen er tilnærmet rektangulær og har en trefliket "rombe-rosett" som en profilert overkant som dekor på forsida. I enden av doppskoen er det påsatt en dreid knopp av samme type som den som er brukt i øverenden av skaftet. 

Redskapet veier 135 gram, herav sjølve kniven 70 gram.
  Photo: Ljøstad, Ole-Thorstein / Anno Norsk skogmuseum
 • Tollekniv med slire. Slira er signer "T. B. ", som skal være initialene til Trygve Brenna fra Åmot på Modum. Bladet er 8, 2 centimeter langt og 1, 9 centimeter bredt ved brystinga. På den bakre delen av nakken, som er om lag 0, 5 centimeter bred, er det filt to tverrstreker og et kryss. Høyre bladside har tre innstemplete initialer, antakelig "Ø. L. S. ", innskrevet i ei buet ramme. Denne signaturen ble brukt av eggsmeden Knut Knutsen Øyo (1860-1921), og seinere av firmaet til sønnene Lars, Thomas, Knut og Olav Øyo, «Øyo ljåsmie». Dette navnet ble brukt etter 1. verdenskrig. Firmanavnet ble for øvrig endret til «Brødrene Øyo» i 1941, som en konsekvens av at produktspekteret bedriften kunne levere var blitt bredere, og av at ljåblader ikke lenger var det dominerende produktet. Bladet på denne kniven bærer preg av å være slipt mange ganger. 

Skaftet er lagd av flammebjørk Det er snaut 9, 5 centimeter langt og har en noe konveks form i lengderetningen og et ovalt tverrsnitt (snaut 2, 5 X 1, 95 centimeter på midten). Begge ytterender er forsterket med 2, 0 centimeter brede nysølvholker med inngraverte linje-, bue- og rombemønstre. I enden av bakholken er det påsatt ei rombeformet plate, som den dreide knoppen enden av knivbladets tange er forankret i er festet mot. Tredelen av skaftet har en lys gulbrun farge som muligens skyldes forsiktig beising. Kniven - inkludert blad, skaft og knopp - er 18, 7 centimeter lang. 

Kniven har treslire, lagd av flammebjørk og bundet sammen av nysølvbeslag. Slirebeslaget består av to spenger langs sidene, som holdes ihop av tre holker: en munningsholk (øverholken), en midtholk og en doppsko. Munningsholken har samme dekor som holkene på skaftet, altså linjemønster (parallelt med overkant), bue- og rombemønster (skravert). Nederkanten på denne holken har et profilert mønster på den sida som skulle vendes fram når kniven ble båret i bukselinninga. På baksida er det påloddetei hengsle for en beltestropp med "smikk" av brunsvart lær. Den bakre delen av denne stroppen har spalte for på- og avknepping, den fremre et hull for forankring av kniven i knoppen i skaftenden. Midtholken på slira har inngravert to "skraverte" romber, og har profilerte kanter på forsida av slira. Baksida er glatt, bortsett fra at det er her knivmakeren har gravert inn initialene sine med ei kort pil på hver side. Doppskolen er tilnærmet rektangulær og har en trefliket "rombe-rosett" som en profilert overkant som dekor på forsida. I enden av doppskoen er det påsatt en dreid knopp av samme type som den som er brukt i øverenden av skaftet. 

Redskapet veier 135 gram, herav sjølve kniven 70 gram.
  Photo: Ljøstad, Ole-Thorstein / Anno Norsk skogmuseum

Kniv

2 comments

 • Knivmaker: Trygve Brenna, Åmot på Modum
 • Hei!

  Denne kniven ligner veldig på de knivene Olav Albjerk fra Sigdal har gjort!

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to