• Skibinding i originalemballasje, en rektangulær eske i gråbrun papp (21,5 X 14,0 X 2,8 centimeter. På eskens lokk finner vi ei tegning av en skiløper med den triangulære G-en som symboliserte sportsutstyrsfabrikanten Aksel Gresvig over bryst og skuldre. Over den nevnte figuren finner vi teksten «God sport med Gresvig's "Populær" binding». Under skiløperfiguren tydeliggjøres det at produktet er «FREMSTILLET AV GRESVIG». Liknende tekstinformasjon finnes også på eskelokkets sidekanter. Her presiseres det også at bindingen er regulerbar, og et stempel informerer om at denne esken inneholder en herremodell. På undersida av lokket kan man lese monteringsanvisninger på norsk, tysk og engelsk. På undersiden på esken står prisen skrevet med blyant: KR. 10,80. 

Innholdet i esken består åtte galvaniserte jernkomponenter og fire lærreimer med endekroker av galvanisert jern. De største komponentene er de såkalte «dekkplatene» som de fremre endene av skosålene skulle ligge an mot når bindingene var monterte. Disse måler 9,3 X 8,7 centimeter. De har fire gjennombrutte hull for festeskruer og fire gjennombrutte hull med takket kant for justering av de såkalte «ørene» - vinklete jernplater som skulle ligge an mot ytterkantene på de fremre delene av skosålene, slik at skoens lengderetning hele tida var parallell med skienes lengderetning. De delene av ørene som skulle ligge an mot skienes oversider, under dekkplatene, har noenlunde kvadratiske gjennombrutte hull med takkete kanter som skulle justeres og låses mot «takkehullene» i dekkplatene før disse ble skrudd skikkelig godt fast til skiene. På innsidene av de oppoverstående sideveggene er det vulster som skosålene skulle festes under. Disse bidro til at skoene ikke løsnet fra skinene når skiløperen løftet på beina. På yttersidene av ørene er det påklinket beslag for festereimene som forbandt de fremre bindingsdelene med hælleddet, som her har Høyer Ellesfens strammeapparat. Reimene er om lag 14,3 centimeter lange. Inkludert endekrokene av galvanisert jern er lengden 17,4 centimeter. Det nevnte strammeapparatet består av U-formete bøyler, lagd av 1,9 centimeter brede og 1,3 millimeter tjukke galvanisrte jernstrimler. De midtre delene av disse bøylene har et noe buet tverrsnitt, som antakelig skulle passe inn i hulkiler på skohælenes ytterkanter. I ytterendene av hælbøylene er det nålespenner for de nevnte reimene. Den ene av disse er montert til en hendel - det såkalte strammeapparatet. Når disse hendlene ble trykket mot skohælene ble de fremre delene av skiskoene låst fast mellom ørene i de fremre bindingsdelene. Det følger en liotenb konvolutt med åtte galvaniserte treskruer med bindingsdelene. Dekkplatene er stemplet «GRESVIG PATENT BREVET POPULÆR MØNSTERBESKYTTET STOR MODEL» samt henholdsvis «VENSTRE BEN» og «HØIRE BEN».

Den norskspråklige monteringsanvisningen lyder slik:

«Monteringsanvisning.
Dekkplaten plasseres på skien over det sted hvor man ønsker bindingene. Hullene for skruene avmerkes med blyant eller syl. (Se fig. 1) Påse at platen kommer på midten av skien slik at ikke nogen av skruene kommer for nær skiens kant. Bor ikke for store huller; husk at skruene må ha godt feste i treet. Innstill så jernørene nogenlunde efter støvelen. Skru derefter skruene ned inntil skruehodet trykker løst mot platen. Den nøiaktige tilpasning av støvelen kan nu utføres (Se fig. 2)». Derefter skrues bindingen hårdt fast.»

Bindingen er kjøpt i en landhandel på Lena i Østre Toten kommune.
  Photo: Ljøstad, Ole-Thorstein / Anno Norsk skogmuseum
 • Skibinding i originalemballasje, en rektangulær eske i gråbrun papp (21,5 X 14,0 X 2,8 centimeter. På eskens lokk finner vi ei tegning av en skiløper med den triangulære G-en som symboliserte sportsutstyrsfabrikanten Aksel Gresvig over bryst og skuldre. Over den nevnte figuren finner vi teksten «God sport med Gresvig's "Populær" binding». Under skiløperfiguren tydeliggjøres det at produktet er «FREMSTILLET AV GRESVIG». Liknende tekstinformasjon finnes også på eskelokkets sidekanter. Her presiseres det også at bindingen er regulerbar, og et stempel informerer om at denne esken inneholder en herremodell. På undersida av lokket kan man lese monteringsanvisninger på norsk, tysk og engelsk. På undersiden på esken står prisen skrevet med blyant: KR. 10,80. 

Innholdet i esken består åtte galvaniserte jernkomponenter og fire lærreimer med endekroker av galvanisert jern. De største komponentene er de såkalte «dekkplatene» som de fremre endene av skosålene skulle ligge an mot når bindingene var monterte. Disse måler 9,3 X 8,7 centimeter. De har fire gjennombrutte hull for festeskruer og fire gjennombrutte hull med takket kant for justering av de såkalte «ørene» - vinklete jernplater som skulle ligge an mot ytterkantene på de fremre delene av skosålene, slik at skoens lengderetning hele tida var parallell med skienes lengderetning. De delene av ørene som skulle ligge an mot skienes oversider, under dekkplatene, har noenlunde kvadratiske gjennombrutte hull med takkete kanter som skulle justeres og låses mot «takkehullene» i dekkplatene før disse ble skrudd skikkelig godt fast til skiene. På innsidene av de oppoverstående sideveggene er det vulster som skosålene skulle festes under. Disse bidro til at skoene ikke løsnet fra skinene når skiløperen løftet på beina. På yttersidene av ørene er det påklinket beslag for festereimene som forbandt de fremre bindingsdelene med hælleddet, som her har Høyer Ellesfens strammeapparat. Reimene er om lag 14,3 centimeter lange. Inkludert endekrokene av galvanisert jern er lengden 17,4 centimeter. Det nevnte strammeapparatet består av U-formete bøyler, lagd av 1,9 centimeter brede og 1,3 millimeter tjukke galvanisrte jernstrimler. De midtre delene av disse bøylene har et noe buet tverrsnitt, som antakelig skulle passe inn i hulkiler på skohælenes ytterkanter. I ytterendene av hælbøylene er det nålespenner for de nevnte reimene. Den ene av disse er montert til en hendel - det såkalte strammeapparatet. Når disse hendlene ble trykket mot skohælene ble de fremre delene av skiskoene låst fast mellom ørene i de fremre bindingsdelene. Det følger en liotenb konvolutt med åtte galvaniserte treskruer med bindingsdelene. Dekkplatene er stemplet «GRESVIG PATENT BREVET POPULÆR MØNSTERBESKYTTET STOR MODEL» samt henholdsvis «VENSTRE BEN» og «HØIRE BEN».

Den norskspråklige monteringsanvisningen lyder slik:

«Monteringsanvisning.
Dekkplaten plasseres på skien over det sted hvor man ønsker bindingene. Hullene for skruene avmerkes med blyant eller syl. (Se fig. 1) Påse at platen kommer på midten av skien slik at ikke nogen av skruene kommer for nær skiens kant. Bor ikke for store huller; husk at skruene må ha godt feste i treet. Innstill så jernørene nogenlunde efter støvelen. Skru derefter skruene ned inntil skruehodet trykker løst mot platen. Den nøiaktige tilpasning av støvelen kan nu utføres (Se fig. 2)». Derefter skrues bindingen hårdt fast.»

Bindingen er kjøpt i en landhandel på Lena i Østre Toten kommune.
  Photo: Ljøstad, Ole-Thorstein / Anno Norsk skogmuseum

Bindinger

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to