• Utskiftbart eggelement til merkeøks. Slike økser ble brukt til merking av fløtingstømmer i målings- og annammingsprosessen som foregikk langs vassdragene i overgangsfasen mellom vinter og vår, da tømmerstokkene etter måling formelt skiftet eier – fra skogeieren som hadde organisert hogst og framkjøring til sagbruk eller treforedlingsbedrift, som kjøpte tømmeret med sikte på videre bearbeiding til produkter som var salgbare på et større marked. 

Denne redskapsdelen er smidd på en 7,9 centimeter lang og drøyt 1,3 centimeter tjukk stålakse med rektangulært tverrsnitt. Største bredde er 3,5 centimeter. På den nedre delen av den nevnte tappen er det utsmidd en 3,5 centimeter høy stålsko (målt i ytterkant) med profilert, fasslipt egg, som ble slått inn i yteveden på fløtingsvirket. Denne øksa finnes ikke på det udaterte merkekartet Norsk skogmuseum har fra Klarälvens flottningsförening, men derimot på mange av merkekartene fra Glomma fellesfløtningsforening, der det er tilskrevet The Kellner Partington Paper Pulp Co. Lim. Det var dette engelske selskapet som etablerte den store treforedlingsbedriften Borregaard ved Sarpsfossen i nedre Glomma i 1889. Selskapet fikk norsk eierskap, men det engelske selskapsnavnet figurerte på merkekartene langt inn i mellomkrigstida. Den øvre delen av stålstykket som bærer merkeskoen smalner mot overenden, der bredden er cirka 2,4 centimeter, og i den øvre enden er det et gjennombrutt hull med diameter på drøyt 0,8 centimeter. Denne tappen skulle føres opp i et kont hull på et øksehode, som altså var tilpasset bruk med flere ulike slike merkejern. Endetappen er stemplet «GB» [speilvendt] og «901».

Tidligere registreringstekst:
«Merket er ikke å finne på kartet til Klarälvens Flottningsförening. Flere opplysninger fås på SJF. 9204.»
    Photo: Ljøstad, Ole-Thorstein / Anno Norsk skogmuseum
  • Utskiftbart eggelement til merkeøks. Slike økser ble brukt til merking av fløtingstømmer i målings- og annammingsprosessen som foregikk langs vassdragene i overgangsfasen mellom vinter og vår, da tømmerstokkene etter måling formelt skiftet eier – fra skogeieren som hadde organisert hogst og framkjøring til sagbruk eller treforedlingsbedrift, som kjøpte tømmeret med sikte på videre bearbeiding til produkter som var salgbare på et større marked. 

Denne redskapsdelen er smidd på en 7,9 centimeter lang og drøyt 1,3 centimeter tjukk stålakse med rektangulært tverrsnitt. Største bredde er 3,5 centimeter. På den nedre delen av den nevnte tappen er det utsmidd en 3,5 centimeter høy stålsko (målt i ytterkant) med profilert, fasslipt egg, som ble slått inn i yteveden på fløtingsvirket. Denne øksa finnes ikke på det udaterte merkekartet Norsk skogmuseum har fra Klarälvens flottningsförening, men derimot på mange av merkekartene fra Glomma fellesfløtningsforening, der det er tilskrevet The Kellner Partington Paper Pulp Co. Lim. Det var dette engelske selskapet som etablerte den store treforedlingsbedriften Borregaard ved Sarpsfossen i nedre Glomma i 1889. Selskapet fikk norsk eierskap, men det engelske selskapsnavnet figurerte på merkekartene langt inn i mellomkrigstida. Den øvre delen av stålstykket som bærer merkeskoen smalner mot overenden, der bredden er cirka 2,4 centimeter, og i den øvre enden er det et gjennombrutt hull med diameter på drøyt 0,8 centimeter. Denne tappen skulle føres opp i et kont hull på et øksehode, som altså var tilpasset bruk med flere ulike slike merkejern. Endetappen er stemplet «GB» [speilvendt] og «901».

Tidligere registreringstekst:
«Merket er ikke å finne på kartet til Klarälvens Flottningsförening. Flere opplysninger fås på SJF. 9204.»
    Photo: Ljøstad, Ole-Thorstein / Anno Norsk skogmuseum
  • Utskiftbart eggelement til merkeøks. Slike økser ble brukt til merking av fløtingstømmer i målings- og annammingsprosessen som foregikk langs vassdragene i overgangsfasen mellom vinter og vår, da tømmerstokkene etter måling formelt skiftet eier – fra skogeieren som hadde organisert hogst og framkjøring til sagbruk eller treforedlingsbedrift, som kjøpte tømmeret med sikte på videre bearbeiding til produkter som var salgbare på et større marked. 

Denne redskapsdelen er smidd på en 7,9 centimeter lang og drøyt 1,3 centimeter tjukk stålakse med rektangulært tverrsnitt. Største bredde er 3,5 centimeter. På den nedre delen av den nevnte tappen er det utsmidd en 3,5 centimeter høy stålsko (målt i ytterkant) med profilert, fasslipt egg, som ble slått inn i yteveden på fløtingsvirket. Denne øksa finnes ikke på det udaterte merkekartet Norsk skogmuseum har fra Klarälvens flottningsförening, men derimot på mange av merkekartene fra Glomma fellesfløtningsforening, der det er tilskrevet The Kellner Partington Paper Pulp Co. Lim. Det var dette engelske selskapet som etablerte den store treforedlingsbedriften Borregaard ved Sarpsfossen i nedre Glomma i 1889. Selskapet fikk norsk eierskap, men det engelske selskapsnavnet figurerte på merkekartene langt inn i mellomkrigstida. Den øvre delen av stålstykket som bærer merkeskoen smalner mot overenden, der bredden er cirka 2,4 centimeter, og i den øvre enden er det et gjennombrutt hull med diameter på drøyt 0,8 centimeter. Denne tappen skulle føres opp i et kont hull på et øksehode, som altså var tilpasset bruk med flere ulike slike merkejern. Endetappen er stemplet «GB» [speilvendt] og «901».

Tidligere registreringstekst:
«Merket er ikke å finne på kartet til Klarälvens Flottningsförening. Flere opplysninger fås på SJF. 9204.»
    Photo: Ljøstad, Ole-Thorstein / Anno Norsk skogmuseum

Øks

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to