• Utskiftbart eggelement til merkeøks. Slike økser ble brukt til merking av fløtingstømmer i målings- og annammingsprosessen som foregikk langs vassdragene i overgangsfasen mellom vinter og vår, da tømmerstokkene etter måling formelt skiftet eier - fra skogeieren som hadde organisert hogst og framkjøring til sagbruk eller treforedlingsbedrift, som kjøpte tømmeret med sikte på videre bearbeiding til produkter som var salgbare på et større marked. 

Denne redskapsdelen er smidd på en 8,9 centimeter lang og snaut 1,3 centimeter tjukk stålakse med rektangulært tverrsnitt. Den nedre delen av endetappen er i overkant av 3,0 centimeter bred. Nedenfor det bredeste punktet er det utsmidd en 3,8 centimeter høy stålsko (målt i ytterkant) med profilert, fasslipt egg, som ble slått inn i yteveden på fløtingsvirket. Fløtere i svenske grensetrakter kalte dette symbolet kalt «urnan», på grunn av formlikhet. Det ble brukt på sulfattømmer som ble innkjøpt til treforedlingskonsernet Billeruds Aktiebolag. Den øvre delen av stålstykket som bærer merkeskoen smalner mot overenden, der bredden er snaut 2,4 centimeter, og i den øvre enden er det et gjennombrutt hull med diameter på drøyt 0,8 centimeter. Denne tappen skulle føres opp i et kont hull på et øksehode, som altså var tilpasset bruk med flere ulike slike merkejern. Endetappen er merket «GB».


Tidligere registreringstekst:
«Flere opplysninger fås på SJF. 9204. Brukt av Billeruds Aktiebolag.»
    Photo: Ljøstad, Ole-Thorstein / Anno Norsk skogmuseum
  • Utskiftbart eggelement til merkeøks. Slike økser ble brukt til merking av fløtingstømmer i målings- og annammingsprosessen som foregikk langs vassdragene i overgangsfasen mellom vinter og vår, da tømmerstokkene etter måling formelt skiftet eier - fra skogeieren som hadde organisert hogst og framkjøring til sagbruk eller treforedlingsbedrift, som kjøpte tømmeret med sikte på videre bearbeiding til produkter som var salgbare på et større marked. 

Denne redskapsdelen er smidd på en 8,9 centimeter lang og snaut 1,3 centimeter tjukk stålakse med rektangulært tverrsnitt. Den nedre delen av endetappen er i overkant av 3,0 centimeter bred. Nedenfor det bredeste punktet er det utsmidd en 3,8 centimeter høy stålsko (målt i ytterkant) med profilert, fasslipt egg, som ble slått inn i yteveden på fløtingsvirket. Fløtere i svenske grensetrakter kalte dette symbolet kalt «urnan», på grunn av formlikhet. Det ble brukt på sulfattømmer som ble innkjøpt til treforedlingskonsernet Billeruds Aktiebolag. Den øvre delen av stålstykket som bærer merkeskoen smalner mot overenden, der bredden er snaut 2,4 centimeter, og i den øvre enden er det et gjennombrutt hull med diameter på drøyt 0,8 centimeter. Denne tappen skulle føres opp i et kont hull på et øksehode, som altså var tilpasset bruk med flere ulike slike merkejern. Endetappen er merket «GB».


Tidligere registreringstekst:
«Flere opplysninger fås på SJF. 9204. Brukt av Billeruds Aktiebolag.»
    Photo: Ljøstad, Ole-Thorstein / Anno Norsk skogmuseum
  • Utskiftbart eggelement til merkeøks. Slike økser ble brukt til merking av fløtingstømmer i målings- og annammingsprosessen som foregikk langs vassdragene i overgangsfasen mellom vinter og vår, da tømmerstokkene etter måling formelt skiftet eier - fra skogeieren som hadde organisert hogst og framkjøring til sagbruk eller treforedlingsbedrift, som kjøpte tømmeret med sikte på videre bearbeiding til produkter som var salgbare på et større marked. 

Denne redskapsdelen er smidd på en 8,9 centimeter lang og snaut 1,3 centimeter tjukk stålakse med rektangulært tverrsnitt. Den nedre delen av endetappen er i overkant av 3,0 centimeter bred. Nedenfor det bredeste punktet er det utsmidd en 3,8 centimeter høy stålsko (målt i ytterkant) med profilert, fasslipt egg, som ble slått inn i yteveden på fløtingsvirket. Fløtere i svenske grensetrakter kalte dette symbolet kalt «urnan», på grunn av formlikhet. Det ble brukt på sulfattømmer som ble innkjøpt til treforedlingskonsernet Billeruds Aktiebolag. Den øvre delen av stålstykket som bærer merkeskoen smalner mot overenden, der bredden er snaut 2,4 centimeter, og i den øvre enden er det et gjennombrutt hull med diameter på drøyt 0,8 centimeter. Denne tappen skulle føres opp i et kont hull på et øksehode, som altså var tilpasset bruk med flere ulike slike merkejern. Endetappen er merket «GB».


Tidligere registreringstekst:
«Flere opplysninger fås på SJF. 9204. Brukt av Billeruds Aktiebolag.»
    Photo: Ljøstad, Ole-Thorstein / Anno Norsk skogmuseum

Øks

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to