• Utskiftbart eggelement til merkeøks. Slike økser ble brukt til merking av fløtingstømmer i målings- og annammingsprosessen som foregikk langs vassdragene i overgangsfasen mellom vinter og vår, da tømmerstokkene etter måling formelt skiftet eier - fra skogeieren som hadde organisert hogst og framkjøring til sagbruk eller treforedlingsbedrift, som kjøpte tømmeret med sikte på videre bearbeiding til produkter som var salgbare på et større marked. 

Denne redskapsdelen er smidd på en 7,8 centimeter lang og 1,3 centimeter tjukk stålakse med rektangulært tverrsnitt. Største bredde er drøyt 3,1 centimeter. Nedenfor det bredeste punktet er det utsmidd en drøyt 3,4 centimeter høy stålsko med profilert, fasslipt egg, som ble slått inn i yteveden på fløtingsvirket. Merkehodet har en firefliket, kvadratisk form, og blant fløterne i svenske grensetrakter gikk den under navnet «krysset». Dette symbolet ble brukt på Trysil kommunale sag og høvleris tømmer. Den øvre delen av stålstykket som bærer merkeskoen smalner mot overenden, der bredden er 2,4 centimeter, og i den øvre enden er det et gjennombrutt hull med diameter på 0.7 centimeter. Denne tappen skulle føres opp i et kont hull på et øksehode, som altså var tilpasset bruk med flere ulike slike merkejern. Den ene sida av endetappen er merket «GB», den andre «170».

Opprinnelig registreringstekst:
«Flere opplysninger fås på SJF. 9204. Brukt av Trysil Komm. Sag og høvleri.»
    Photo: Ljøstad, Ole-Thorstein / Anno Norsk skogmuseum
  • Utskiftbart eggelement til merkeøks. Slike økser ble brukt til merking av fløtingstømmer i målings- og annammingsprosessen som foregikk langs vassdragene i overgangsfasen mellom vinter og vår, da tømmerstokkene etter måling formelt skiftet eier - fra skogeieren som hadde organisert hogst og framkjøring til sagbruk eller treforedlingsbedrift, som kjøpte tømmeret med sikte på videre bearbeiding til produkter som var salgbare på et større marked. 

Denne redskapsdelen er smidd på en 7,8 centimeter lang og 1,3 centimeter tjukk stålakse med rektangulært tverrsnitt. Største bredde er drøyt 3,1 centimeter. Nedenfor det bredeste punktet er det utsmidd en drøyt 3,4 centimeter høy stålsko med profilert, fasslipt egg, som ble slått inn i yteveden på fløtingsvirket. Merkehodet har en firefliket, kvadratisk form, og blant fløterne i svenske grensetrakter gikk den under navnet «krysset». Dette symbolet ble brukt på Trysil kommunale sag og høvleris tømmer. Den øvre delen av stålstykket som bærer merkeskoen smalner mot overenden, der bredden er 2,4 centimeter, og i den øvre enden er det et gjennombrutt hull med diameter på 0.7 centimeter. Denne tappen skulle føres opp i et kont hull på et øksehode, som altså var tilpasset bruk med flere ulike slike merkejern. Den ene sida av endetappen er merket «GB», den andre «170».

Opprinnelig registreringstekst:
«Flere opplysninger fås på SJF. 9204. Brukt av Trysil Komm. Sag og høvleri.»
    Photo: Ljøstad, Ole-Thorstein / Anno Norsk skogmuseum
  • Utskiftbart eggelement til merkeøks. Slike økser ble brukt til merking av fløtingstømmer i målings- og annammingsprosessen som foregikk langs vassdragene i overgangsfasen mellom vinter og vår, da tømmerstokkene etter måling formelt skiftet eier - fra skogeieren som hadde organisert hogst og framkjøring til sagbruk eller treforedlingsbedrift, som kjøpte tømmeret med sikte på videre bearbeiding til produkter som var salgbare på et større marked. 

Denne redskapsdelen er smidd på en 7,8 centimeter lang og 1,3 centimeter tjukk stålakse med rektangulært tverrsnitt. Største bredde er drøyt 3,1 centimeter. Nedenfor det bredeste punktet er det utsmidd en drøyt 3,4 centimeter høy stålsko med profilert, fasslipt egg, som ble slått inn i yteveden på fløtingsvirket. Merkehodet har en firefliket, kvadratisk form, og blant fløterne i svenske grensetrakter gikk den under navnet «krysset». Dette symbolet ble brukt på Trysil kommunale sag og høvleris tømmer. Den øvre delen av stålstykket som bærer merkeskoen smalner mot overenden, der bredden er 2,4 centimeter, og i den øvre enden er det et gjennombrutt hull med diameter på 0.7 centimeter. Denne tappen skulle føres opp i et kont hull på et øksehode, som altså var tilpasset bruk med flere ulike slike merkejern. Den ene sida av endetappen er merket «GB», den andre «170».

Opprinnelig registreringstekst:
«Flere opplysninger fås på SJF. 9204. Brukt av Trysil Komm. Sag og høvleri.»
    Photo: Ljøstad, Ole-Thorstein / Anno Norsk skogmuseum

Øks

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to